מהלך הקרבות במבצע "דני"

למאגר התמונות
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
נושאים קשורים
מטרות מבצע "דני"
כיבוש לוד ע"י גדוד קומנדו 89
חשיבותו של איזור לוד במלחמת העצמאות
מתכנית לוד"ר למבצע "דני"
הכוחות הלוחמים במבצע "דני"
תכנית הפעולה במבצע "דני"
אתרים ורחובות
אחד עשר ביולי
אלוף יצחק שדה
חזרה