שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"אגף בטחון ושרותי חירום

(לכל הטלפונים בלוד קידומת 08)

אגף / מח'

שם ומשפחה

כתובת

טלפון

פקס

כתובת e.mail

מנהל האגף

אלי דיין

קהילת קדושי מזריץ' בית ספר הבנים לשעבר

9279977

9279079

bitachon@ lod.muni.il

פיקוח עירוני

ציון בן שלוש

- "-

9279940

9279079

zionb@lod.muni.il

אבטחת מוסדות חינוך

עובד הרצל

- " -

9279075

9279079

kabat@ lod.muni.il

מח' מקלטים

ארמונד דיין

- " -

9279977

9279079

רשות החנייה

 

 


היחידה לפיקוח חניה וחוקי עזר עירוניים

גלית אילרי, יפה ליבוביץ

 

 

שלי שמחוני

רח' בן אליעזר 2 (פינת יששכר וגמן) שכ' נווה אלון לוד


מדרחוב גרטבול - במבנה אגף הביטחון לשעבר

6788351

6788464

 


9279966

 

 

 

 

 

 


shelis@lod.muni.il

מח' שרותי חירום

משה וינשטוק

קהילת קדושי מזריץ' בית ספר הבנים לשעבר

9279732

9279079

שוק עירוני

שמעון בן דוד

9279098
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום