שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"אגף בטחון ושרותי חירום

(לכל הטלפונים בלוד קידומת 08)

אגף / מח'

שם ומשפחה

כתובת

טלפון

פקס

כתובת e.mail

מנהל האגף

אלי דיין

קהילת קדושי מזריץ' בית ספר הבנים לשעבר

9279977

9279079

bitachon@ lod.muni.il

פיקוח עירוני

ציון בן שלוש

- "-

9279940

9279079

zionb@lod.muni.il

אבטחת מוסדות חינוך

עובד הרצל

- " -

9279075

9279079

kabat@ lod.muni.il

מח' מקלטים

ארמונד דיין

- " -

9279977

9279079

 

 

 

 

מח' שרותי חירום

משה וינשטוק

קהילת קדושי מזריץ' בית ספר הבנים לשעבר

9279732

9279079

שוק עירוני

שמעון בן דוד

9279098

מנהלת מח' תנועה, היחידה לפיקוח חניה, וחוקי עזר עירוניים עו"ד שלי שמחוני

קהילת קדושי מזריץ 19 לוד

קבלת קהל – יום שני משעה 10:00-13:00 ויום רביעי משעה 11:00-15:00

9279966

מזכירת המחלקה חנה אלקריף 9279075

08-9279964

shelis@lod.muni.il

רשות החנייה

גלית אילרי, יפה ליבוביץ

רח' בן אליעזר 2 (פינת יששכר וגמן) שכ' נווה אלון לוד

 6788351

6788464
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום