שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"בתי ספר על יסודיים

(לכל הטלפונים בלוד קידומת 08)

שם ביה"ס

שם מנהל/ת

טלפון פנימי

טלפון חיצוני

מס' פקס בביה"ס

כתובת ביה"ס

תיכון רמלה-לוד

שרה מוסקוביץ

9224768

9225038

גיבורי ישראל 11

תיכון על"ה למדעים

תמר כרמיאלי

 

9154661/2

9214000

9154663

חיים שפירא 33

קרייה רב תחומית אורט לוד

דוד לוי

9279758

9224440/1

9256476

רח' אהרון בן חמו

נעמ"ת

יגאל בוגנים

9279757

9222392

9292021

הצנחנים 2

עמל 1

אילן הקארי

9279756

9227488

9243028

הצנחנים 1

תיכון ערבי חדש

שירין חאפי

9256849

9256849

רח' החשמונאים

אליישיב

רפי זרגרי

9279919

9254894

9244184

כצנלסון 4

רשת "צביה" (אליעד)

חגית יוגב

9279697

9242324

9279693

הציפורן 1

בנות מנחם

טלי אטדגי

9250949

9251320

9242253

הצנחנים 7

תומכי תמימים

הרב מנשה חדד

9279605

9232628

9233723

שכ' חב"ד לוד

תיכון גני אביב

חט"ב מקסים לוי

ירדנה כהן

אסנת נעים

 9150889

9150889

9150889

9150889

9150890

9150890

אהרון לובלין

חט"ב נוה ירק

קאיד אלג'וברין

9279639

9252130

9293015

חללי אגדיר 1

אשכול פיס           אורנה אסולין                              6227630       6227635         אהרון בן חמו 5
מח"ט ערבי          מאהר אבו       9153722            6212740/2      6212741
                        קישק
סנט ג'ורג'           זוהר זידן        9255255                                   9247234       גולן 45
אלעולא              אוסמה עראר   9152224                                   9283011
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום