נושאים ברשות
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
מערכת חינוך מתקדמת

נושאים ברשות > חינוך והשכלה

רמת החינוך בלוד, מהגבוהות במדינת ישראל. תוכנית הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים והתיכוניים, מבוססות על שיטות מתקדמות ביותר שמשרד החינוך דוגל בהן, המועברות ע"י מורים ומחנכים שמצטיינים בשיטות הוראה אלו. מערכת חינוך מתקדמת, ערכי ניהול מקצועיים וכח אדם מקצועי בכל מסגרות החינוך, הפורמאלי והבלתי פורמאלי, מטפלות, גננות, סייעות, מורים/ות ומנהלים/ות.

מערכת החינוך בלוד, שמה לנגד עיניה, ערכים של טיפוח המצוינות ומתן הזדמנות שווה לכל התלמידים, בפעילויות חינוכיות – תרבותיות לכל שכבות הגיל, טף, ילדים, נוער ובוגרים. מערכת חינוך שלנגד עיניה החובה להטמיע ערכים של אהבת המולדת והעם והחדרת מוטיבציה  גבוהה ביותר בקרב התלמידים והנוער, לשירות של מצוינות בצה"ל וביחידותיו הלוחמות. המגמה היא להמשיך בטיפוח ובשיפוץ מוסדות חינוך קיימים ובבניית חדשים, הקצאת משאבים למחשוב ולהוספת מעבדות מחשבים, מעבדות מדעים, מרכזי משאבי לימוד, מאגרי מידע ממוחשבים, והכל במטרה ליצור תנאי למידה נוחים לתלמידים ולמורים. 

כל זאת לצד טיפוח המרכזים לגיל הרך והפעלת מסגרות יום לימודים ארוך בכל גני הילדים )מיל"ת, יוח"א, הזנה ותכניות קרב). בחינוך היסודי - הפעלת תוכניות ייחודיות לשיפור ההישגים וכן הרחבת פעילות סמינר לוינסקי, תגבור מרכזי הלמידה לכיתות ה'-ח' לקראת המעבר לתיכון, שיפור הישגיהם של התלמידים בקבוצות קטנות המאפשרות מעקב פרטני ואישי לכל תלמיד במטרה להעלות את רמת ההישגים ורמת החינוך.

 


 בעל יסודי - מתן מעטפת תגבור לימודי לכל בתי-הספר, השלמת אבחונים לכל תלמידי י"א-י"ב, העמקת שילוב פרקי משימה בתוכניות הכנה לקראת גיוס, ארכיאולוגיה קהילתית, התנדבות בקהילה)נבחרת, עמ"ן(  טיפוח קורסים להכשרה מקצועית, מכינות קדם אקדמיות, מכינות לחיילים משוחררים להשלמת בגרות, והפעלת בתי הספר כבתי חינוך.

כחלק מטיפוח החינוך, ממשיכה העירייה בתמיכתה ברשת המתנ"סים בלוד המאפשרת שלל פעילויות חברה ופנאי לרווחתם של התושבים. תוכניות העשרה לכל הגילאים, הל מהגיל הרך בפעוטונים ובצהרונים המופעלים בהצלחה רבה, הגדלת סל תרבות לילדי העיר, תכנית המאפשרת חשיפה לילדים למגוון תחומי תרבות, תיאטרון, מחול, מוסיקה, אומנות, טיולים, קונצרטים, מופעים ועוד.

עיריית לוד החלה בהידברות עם גורמים שונים במגמה לקדם את ההחלטה שאושרה בממשלה, בדבר הקמת מכללות בתחומי העיר לוד. הקמת המכללות הינה אמצעי נוסף לחיזוק תדמית העיר, יצירת הזדמנויות לקליטת אוכלוסיה איכותית, קידום מערכת החינוך העירונית, טיפוח ההון האנושי וקידום ההשכלה הגבוהה בקרב תושבי העיר. נושא זה מגובה כאמור בהחלטת ממשלת ישראל, על הקצאת קרקע להקמת מכללה בלוד. בין המכללות שעם ראשיהן  נערכו פגישות תיאום, ניתן לציין את מכללת "שערי משפט" ומכללת "מורשת יעקב". המטרה, יוזמה עירונית חדשה של פיתוח ייחודיות לעיר כ"עיר מכללות".

בתחילת 2009 אישרה הועדה המחוזית לתכנון ובניה את הקמת מכללת "מורשת יעקב" בלוד. התכנית כוללת מבני הוראה, מעונות, מבני ספורט, ספריה ועוד בשטח כולל של כ-70 דונם. השטח המיועד למכללה המדוברת ממוקם בתחום הרחבת אזור התעשייה הצפוני של העיר לוד, צפונית מזרחית לשכונת גני אביב.

 


קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום