נושאים ברשות
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הטיפול הנקודתי

נושאים ברשות > חינוך והשכלה

תכנית הטיפול הנקודתי בחינוך בלוד הוארכה בשלוש שנים נוספות: 2008, 2009, 2010. התכנית אשר מזמנת לחינוך בלוד חלון הזדמנויות מרהיב, שמה למטרה ליצור שינוי יסודי ושורשי בעיר ע"י טיפול מערכתי ורב תחומי, תוך אימוץ פרויקטים מחוללי שינוי ובעלי מינוף הנבנים בשיתוף עיריית לוד ומשרד החינוך, בהם טיפוח מצוינותמחד, צמצום פערים ומתן הזדמנות שווה לכל התלמידים-  מאידך, ואכן התכנית הביאה לשינוי מהותי בתחום החינוך בלוד, הן בפדגוגיה והן בתשתיות.

עלות התכנית: כ 21 - מליון ש"ח בשנה, מהם 13 מליון ש"ח לקידום הישגים לימודיים באמצעות תכניות תגבור והעשרה, 2.7 מליון ש"ח לטיפול בילדים ונוער בסיכון2.9 ,  מליון ש"ח לפיתוח והתאמת מוסדות חינוך, 1 מליון ש"ח לפיתוח מנהיגות והעצמת צוות ביה"ס, כ750 -  אלף ש"ח לנוער, כ 600 - אלף ש"ח למחשוב תקשוב


קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום