הודעות הדובר - ישן
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר - ישן

לוד תגדל ב-15,000 תושבים!
חדשות

לוד תגדל

ב-15,000 תושבים!

אילן הררי: זהו אירוע חגיגי ללוד. מתוך 3,000 יחידות הדיור בפרויקט אחיסמך, נרכשו כבר שטחים ל-1,300 יח"ד עבור הציבור הדתי-חרדי * לוד תיכנס לתנופת פיתוח של אלפי יחידות דיור בהם גם כ-500 צמודי קרקע למשרתים בכוחות הביטחון שיביאו לחיזוקה של העיר באוכלוסיה מבוססת ואיכותית ולשיפור ניכר בתדמית העיר.

 

 

פרויקט אחיסמך עולה מדרגה. מועצת העיר אישרה השבוע את העברת פיתוח הפרויקט מאחריות ממ"י לאחריות העירייה, ומהעירייה לחברת "ועד הדיור השביעי" עפ"י עקרונות שנקבעו בסיכום משותף עם מינהל מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר אשר מלווים את התהליך.

ההסכם המפורט אשר ייחתם בין עיריית לוד לבין חברת "ועד הדיור השביעי", קובע מס' דרישות לפיהן החברה תהיה אחראית להסדרת הנושאים הכספיים והמשפטיים עם חברת "לנדקו" (לור"ם לשעבר) על מנת שזו תצא מניהול הפרויקט. לצורך העניין, תבצע החברה עבודות פיתוח נוספות בהיקף שלא יפחת מ-4 מליון ₪ בשכונות שונות בעיר במסגרת מטלות שונות שלקחה על עצמה חברת "לנדקו" ולא ביצעה כפי שהתחייבה בהסכמי פיתוח שנחתמו עם חברת לור"ם בשנים 1996 – 1999. כן תבצע החברה את פרויקט נחל גזר בשלב ראשון וטרם מתן היתרי בניה, לאחר סיום פרויקט זה, כאשר היתרים יוצאו על פי קצב התקדמות הפיתוח. העברת הפיתוח בשלב משלבי החוזה לחברה יותנה בביצוע העבודה בכל שלב שיסתיים, לשביעות רצונה המלא של העירייה ולאחר אישור מהנדס העיר כי החברה ביצעה את כל המטלות שהתחייבה  לבצע. עוד במסגרת ההסכם, תעסיק העירייה משרד פיקוח חיצוני שיפקח על עבודות הפיתוח שתבצע החברה, וכי מימון עלויות הפיקוח יהיו מתוך קופת הפרויקט ולא מקופת העירייה. נוסח סופי של ההסכם יגובש תוך 30 יום מיום אישור המועצה.

"זהו אירוע חגיגי, יום חג ללוד וכולנו בעד" אמר אילן הררי לאחר שהמועצה אישרה את הנושא, "ברצוני להודות לחברי המועצה ולמשרדי האוצר, הבינוי והשיכון על הסיוע והליווי שהם מעניקים ללוד במטרה לקדם את הפרויקט".

הררי ציין כי המדובר בפרויקט רחב היקף במסגרתו ייבנו כ-3,000 יחידות דיור, מתוכן כבר נרכשו שטחים לכ-1,300 יחידות דיור עבור הציבור הדתי – חרדי, וכי במסגרת הפרויקט אף נבחנת הקמת שכונה של כ-500 יח"ד צמודי קרקע עבור המשרתים בכוחות הביטחון. "לוד עשויה להיכנס בתוך זמן קצר לתנופת פיתוח, נוסף על פרויקט אחיסמך אישרנו היום בוועדת המשנה לתכנון ולבניה את הרחבת שכונת "רמת אלישיב" בלמעלה מ-400 יח"ד.  אלפי יחידות דיור אלה יביאו בסופו של תהליך לחיזוקה של העיר בכ-15,000 תושבים ובאוכלוסיה מבוססת ואיכותית בעלת מאפיינים סוציו-אקונומיים גבוהים שיביאו למפנה המבוקש. אין ספק כי הדבר יעניק ללוד תנופת פיתוח אדירה ויביא בעצם שיווקם של פרויקטים אלו, לשיפור ניכר בתדמיתה של העיר לוד".

השיווק בפרויקט אחיסמך, צפוי להתחיל בתוך מס' חודשים – לכל היותר חצי שנה, לאחר השלמת התהליכים  והחתימה על הסכם הפיתוח.

דורון מילברג – מנכ"ל העירייה, ציין כי פרויקט אחיסמך הוא הגדול ביותר בעשור האחרון בלוד וכי להערכתו, כשנתיים לאחר תחילת השיווק ייקלט בפרויקט התושב הראשון.

ליאוניד גינזבורג – מהנדס העירייה, ציין כי הפרויקט הגדול יוקם על שטח של כ-739 דונם מהם כ-109 דונם שיוקצו לטובת מבני ציבור, וכ-184 דונם לשטחים ירוקים.  במסגרת התכנון הכולל יוקם קיר אקוסטי בין כביש 40 לבין השכונה החדשה אשר תהווה המשך לשכונת גני-יער במזרח העיר, כן מתוכנן מרכז מסחרי גדול.

מבחינה תחבורתית ציין המהנדס כי יורחבו שני צמתים שיחברו את השכונה עם מרכז העיר, האחד בצומת אחיסמך והשני בצומת הציונות - לוד מרכז. בעתיד יוקם במקום צומת הכניסה מכיוון אחיסמך, מחלף במסגרתו יבוצעו הפרדות מפלסיות שיקלו את הכניסה והיציאה מהשכונה החדשה.

בישיבה נכחו יזמי הפרויקט, יצחק קריסטל והרב רוטשילד אשר הבטיחו פרויקט ברמה גבוהה ביותר. "נבנה כאן פרויקט שכולם יוכלו להתברך בו", אמרו.

בתמונה: השטח עליו ייבנה פרויקט אחיסמך, בהמשך לשכונת גני-יער שברקע

 

 קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום