שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"מכרזים - כוח אדם
2011
מכרז מס' 148/11 - פסיכולוג בתוכנית-שמיד מגזר ערבי
מכרז מס' 147/11 - פסיכולוג בתוכנית-שמיד מגזר יהודי
מכרז מס' 146/11 - פסיכולוג חינוכי - מגזר ערבי
מכרז מס' 145/11 - פסיכולוג חינוכי - מגזר יהודי
מכרז מס' 144/11 - סייעת למועדוניות
מכרז מס' 143/11 - מדריך למועדוניות
מכרז מס' 142/11 - מטפלים פרא רפואי
מכרז מס' 141/11 - אב בית בבית הספר למוסיקה
מכרז מס' 140/11 - רווחה-עובד סוציאלי למועדוניות
מכרז מס' 139/11 - עובד סוציאלי למרכז למניעת אלימות במשפחה
מכרז מס' 138/11 - סייעת לבית הספר דקל
מכרז מס' 137/11 - רכז תוכנית ראשית
מכרז מס' 136/11 - רכז למניעת אלימות כלפי קשישים
מכרז מס' 135/11 - עובד סוציאלי כוללני-רגיל
מכרז מס' 134/11 - רווחה-עובד סוציאלי קהילתי
מכרז מס' 133/11 - מזכירת לשכת מנכ"ל העירייה
מכרז מס' 132/11 - שמר-מדריך מוגנות
מכרז מס' 131/11 - רווחה - מדריך היחידה לנפגעי סמים
מכרז מס' 130/11 - מוקדן למוקד העירוני
מכרז מס' 129/11 - רכז תחום התדבות נוער
מכרז מס' 127/11 - מזכירת ועדות החלטה והמרכז למניעת אלימות
מכרז מס' 126/11 - עובד סוציאלי למתיא
מכרז מס' 125/11 - מרכז היחידה לטיפול בהתמכרויות
מכרז מס' 123/11 - רכז תוכנית הילה קידום נוער
מכרז מס' 122/11 - מנהל מחלקת פיקוח על הבניה
מכרז מס' 121/11 - מנהל תכנון תפעולי רישוי סלילה ופיתוח
מנהל כללי לחברה הכלכלית - לוד
מכרז מס' 120/11 - עובד סוציאלי למתיא
מכרז מס' 119/11 - פסיכולוג חינוכי למגזר הערבי
מכרז מס' 118/11 - פסיכולוג חינוכי
מכרז מס' 117/11 - רכז מניעה והסברה למלחמה בסמים ואלכוהול לאוכלוסיה האתיופית
מכרז מס' 116/11 - מנהל היחידה לאיכות הסביבה
מכרז מס' 115/11 - מנהל מערכות מידע ותקשוב
מכרז מס' 114/11 - מנהל מחלקת מכרזים וחוזים
מכרז מס' 113/11 - אם בית לעבודה עם משפחות עם ילדים בגיל הרך
מכרז מס' 112/11 - עובד סוציאלי - לתכנית טיפול במתבגרים החשופים לאלימות במשפחתם
מכרז מס' 111/11 - רכז תוכנית ראשית
מכרז מס' 110/11 - רכז למניעת אלימות כלפי קשישים
מכרז מס' 109/11 - שמר - מדריך מוגנות בבתי ספר
מכרז מס' 108/11 - קב"ט מוסדות חינוך וציבור
מכרז מס' 107/11 - מנהל עיר ללא אלימות
מכרז מס' 106/11 - רכז מניעת סמים ואלכוהול לאוכלוסיה האתיופית
מכרז מס' 105/11 - עובד סוציאלי למתבגרים החשופים לאלימות
מכרז מס' 104/11 - אחות סיעודית לבי"ס רימון
מכרז מס' 103/11 - פסיכולוג חינוכי
מכרז מס' 102/11 - עובד סוציאלי כוללני
מכרז מס' 101/11 - מרכז נושא מגזר ערבי
מכרז מס' 100/11 - עו"ס - מנהל תכנית לטיפול במתבגרים החשופים לאלימות במשפחתם
מכרז מס' 99/11 - סייעת למועדונית
מכרז מס' 98/11 - אם בית
מכרז מס' 97/11 - אחות טיפת חלב
מכרז מס' 96/11 - מנהל אגף תפעול
מכרז מס' 92/11 - עובד סוציאלי קהילתי (חוזר)
מכרז מס' 92/11 - עובד סוציאלי קהילתי
מכרז מס' 91/11 - עובד סוציאלי - לטיפול זוגי ומשפחתי
מכרז מס' 90/11 - מנהל היחידה לאיכות הסביבה - פרסום נוסף
מכרז מס' 89/11 - עובד סוציאלי לתכנית טיפול במתבגרים החשופים לאלימות במשפחתם - פרסום נוסף
מכרז מס' 88/11 - מרכז סיירת הורים עירונית
מכרז מס' 87/11 - מאמן כדור סל
מכרז מס' 86/11 - מנחה מנחים בנושאי מניעת אלימות
מכרז מס' 85/11 - שמר מדריך מוגנות בבתי ספר
מכרז מס' 83/11 - פקח המחלקה הוטרינרית
מכרז מס' 82/11 - עובד סוציאלי למתיא
מכרז מס' 81/11 - מזכירת ועדות החלטה
מכרז מס' 80/11 - עובד סוציאלי כוללני
מכרז מס' 79/11 - עובד סוציאלי למרכז למניעת אלימות במשפחה
מכרז מס' 78/11 - מנהל תכנון תפעולי רישוי סלילה ופיתוח
מכרז מס' 77/11 - מנהל רישוי ופיקוח על הבניה
מכרז מס' 76/11 - מדריך שיקומי בבי"ס מע"ש
מכרז מס' 75/11 - פקח רב תכליתי - איכות הסביבה
מכרז מס' 74/11 - קצין ביקור סדיר
מכרז מס' 72/11 - עו"ס לתכנית טיפול במתבגרים החשופים לאלימות
מכרז מס' 71/11 - מטפלים לגיל הרך ולגילאי יסודי ועל יסודי
מכרז מס' 70/11 - מדריך לתאנית אור
מכרז מס' 69/11 - פסיכולוג חינוכי קליני
מכרז מס' 68/11 - מדריך העשרה בתוכנית ראשית
מכרז מס' 67/11 - אם בית
מכרז מס' 66/11 - עו"ס, רכז לתכנית ראשית לגיל הרך
מכרז מס' 65/11 - רכז למועדונית טיפולית לגיל הרך
מכרז מס' 64/11 - עו"ס, מנהל למועדונית לעיצוב התנהגות
מכרז מס' 63/11 - מדריך למועדונית טיפולית לעיצוב התנהגות
מכרז מס' 62/11 - רכז מניעה והסברה למלחמה בסמים ואלכוהול לאוכלוסיה האתיופית בעיר
מכרז מס' 61/11 - רכז מניעה והסברה בסמים למגזר הערבי
מכרז מס' 60/11 - מתאם הרשות למלחמה בסמים למגזר הערבי
מכרז מס' 59/11 - עו"ס שיקום האסיר
מכרז מס' 58/11 - רכז מניעת אלימות כלפי קשישים
מכרז מס' 57/11 - מדריך העשרה בתוכנית ראשית
מכרז מס' 56/11 - עו"ס כוללני למגזר הערבי
מכרז מס' 55/11 - מרכז היחידה לטיפול בהתמכרויות
מכרז מס' 54/11 - עובד סוציאלי קהילתי
מכרז מס' 53/11 - עו"ס מועדוניות לגילאי יסודי
מכרז מס' 52/11 - עו"ס למניעת אלימות כלפי קשישים
מכרז מס' 51/11 - רכז תוכנית ראשית
מכרז מס' 50/11 - פקח שיטור עירוני
מכרז מס' 48/11 - עובד סוציאלי כוללני
מכרז מס' 44/11 - פסיכולוג חינוכי
מכרז מס' 43/11 - מנהל אגף החינוך
מכרז פנימי/חיצוני מס' 42/11 - רכז המגזר הערבי
מכרז פנימי/חיצוני מס' 41/11 - מנהל היחידה לאיכות הסביבה
מכרז פנימי/חיצוני מס' 40/11 - רכז מניעה והסברה למלחמה בסמים ואלכוהול לאוכלוסיה האתיופית
מכרז פנימי/חיצוני מס' 39/11 - רכז מניעה והסברה למלחמה בסמים ואלכוהול לאוכלוסיה הערבית
מכרז מס' 37/11 - פסיכולוג חינוכי בשירות הפסיכולוגי
מכרז מס' 36/11 - מנהל אגף שח"מ (פרסום חוזר)
מכרז מס' 36/11 - מנהל אגף שח"מ
מכרז מס' 35/11 - רכז תוכנית הילה
מכרז מס' 34/11 - קב"ט מוסדות חינוך וציבור
מכרז פנימי 33/11 - סייעת בבי"ס מע"ש לחינוך מיוחד
מכרזי כוח אדם תוכנית שמיד ממכז מס 18-11 עד מכרז 29-11
מכרז פנימי/חיצוני מס' 3/11 - פרסום חוזר - שמר-מדריך מוגנות בבתי ספר (2 תקנים)
מכרזי "עיר ללא אלימות" - ממכרז 02/11 עד מכרז 11/11
מכרזים - עבודות והספקת שירותים וציוד
2011
מכרז 34/11 - לביטוחי העירייה לשנת 2012
מכרז 33/11 - לביצוע עבודות תיעול וניקוז ברחוב כצנלסון
מכרז 32/11 - מכרז לאספקת טובין
נספח למכרז 32/11 - מכרז לאספקת טובין
מכרז 30/11 - ניהול תיקי השקעות
מכרז 29/11 - לאספקת ציוד בתחום האינסטלציה
מכרז 28/11 - לביצוע עבודות הנגשה אקוסטית בתחום העירייה - מוסדות חינוך
כתב כמויות למכרז 28/11 - לביצוע עבודות הנגשה אקוסטית במוסדות חינוך
מכרז 27/11 - לאספקת טובין בתחום ציוד חשמל ותאורת רחובות
מכרז 26/11 - לביצוע עבודות עפר, תשתיות, ניקוז השקיה ודשא טבעי באצטדיון העירוני
מפרט וכתב כמויות למכרז 26/11 - לביצוע עבודות דשא טבעי באצטדיון העירוני
מכרז 25/11 - לביצוע עבודות עפר, תשתיות, ניקוז השקיה ודשא סינטטי באצטדיון העירוני
מפרט וכתב כמויות למכרז 25/11 - לביצוע עבודות דשא סינטטי באצטדיון העירוני
מכרז 22/2011 - לביצוע עבודות התייעלות אנרגטית בתחום העירייה
נספח למכרז 22/2011 - כתב כמויות
מכרז 21/2011 - עבודות חשמל באיצטדיון
מכרז 21/2011 - כתב כמויות למכרז עבודות חשמל באיצטדיון
מכרז 21/2011 - עבודות חשמל באיצטדיון - אומדן המתכנן
מכרז זוטא 19/2011 - אספקת טובין (חומרי ניקוי)
מכרז 18/2011 - אספקת ארוחות חמות
מכרז פומבי 17/2011 - לביצוע עבודות שיפוץ ובינוי בתחום העירייה - גני ילדים ומרכז תרבות
כתב כמויות למכרז פומבי 17/2011 - עבודות שיפוץ ובינוי בתחום העירייה
מכרז פומבי 16/2011 - עבודות איטום ותיקוני גגות במבני ציבור וחינוך
כתב כמויות למכרז פומבי 16/2011 - עבודות איטום ותיקוני גגות במבני ציבור
מכרז פומבי 14/2011 הפעלת מרפאת השיניים העירונית קהילתית
נספח למכרז פומבי 14/2011 להפעלת מרפאת השיניים
מכרז פומבי 13/2011 הזמנה לקבלת הצעות להפעלת ואחזקת בתי ספר
הגשת מועמדות למתן שירותי ייעוץ ותכנון
ממכרז פומבי מס' 8/11 - למתן שירותי אחזקת מערכות מיזוג אויר (מזגנים)
נספח למכרז פומבי מס' 8/11 - למתן שירותי אחזקת מערכות מיזוג אויר
מכרז 12-11 - לאספקת טובין בתחום ציוד וחומרים לחדרי מדעים וטכנולוגיה למוסדות החינוך בעיריית לוד
מכרז 5-11 חוזר - לביצוע עבודות שיפוץ ובינוי בתחום העירייה – אולם ספורט נווה ירק
מכרז 3-11 לאספקה, ביצוע עבודות והתקנת מערכות ט.מ.ס, התרעה, שליטה, בקרה ומוקד עירוני בעיר
מכרז 3-11 - מפרט טכני ובקשה להצעת מחיר
מכרז 4-11 להפעלת מרכז חברתי-טיפולי לילדים בעלי קשיים רגשיים
מכרז 5-11 לביצוע עבודות שיפוץ ובינוי בתחום העירייה – אולם ספורט נווה ירק
מכרז מס' 2-11 להפעלת מרכז חברתי-טיפולי-חינוכי לנוער עולה בסיכון
מכרז 01/11 להפעלת מטבח במע"ש לוד לצרכי הסעדהקידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום