שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2008
      
פרוטוקול מס' 17 מישיבת מועצת העיר מיום 15.12.08
פרוטוקול מס' 16 מישיבת מועצת העיר מיום 15.12.08
פרוטוקול מס' 15 מישיבת מועצת העיר מיום 24.11.08
פרוטוקול מס' 14 מישיבת מועצת העיר מיום 24.11.08
פרוטוקול מס' 13 מישיבת מועצת העיר מיום 05.11.08
פרוטוקול מס' 12 מישיבת מועצת העיר מיום 05.11.08
פרוטוקול מס' 11 מישיבת מועצת העיר מיום 10.09.08
פרוטוקול מס' 10 מישיבת מועצת העיר מיום 24.08.08
פרוטוקול מס' 9 מישיבת מועצת העיר מיום 06.08.08
פרוטוקול מס' 8 מישיבת מועצת העיר מיום 02.07.08
פרוטוקול מס' 7 מישיבת מועצת העיר מיום 04.06.08
פרוטוקול מס' 6 מישיבת מועצת העיר מיום 04.06.08
פרוטוקול מס' 5 מישיבת מועצת העיר מיום 02.04.08
פרוטוקול מס' 4 מישיבת מועצת העיר מיום 05.03.08
פרוטוקול מס' 3 מישיבת מועצת העיר מיום 06.02.08
פרוטוקול מס' 2 מישיבת מועצת העיר מיום 23.01.08
פרוטוקול מס' 1 מישיבת מועצת העיר מיום 23.01.08קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום