שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2009
    
פרוטוקול מס' 19 מישיבת מועצת העיר מיום 30.12.09
פרוטוקול מס' 18 מישיבת מועצת העיר מיום 30.12.09
פרוטוקול מס' 17 מישיבת מועצת העיר מיום 25.11.09
פרוטוקול מס' 16 מישיבת מועצת העיר מיום 25.11.09
פרוטוקול מס' 15 מישיבת מועצת העיר מיום 25.11.09
פרוטוקול מס' 14 מישיבת מועצת העיר מיום 13.10.09
פרוטוקול מס' 13 מישיבת מועצת העיר מיום 13.10.09
פרוטוקול מס' 12 מישיבת מועצת העיר מיום 13.10.09
פרוטוקול מס' 11 מישיבת מועצת העיר מיום 8.09.09
פרוטוקול מס' 10 מישיבת מועצת העיר מיום 19.8.09
פרוטוקול מס' 9 מישיבת מועצת העיר מיום 1.7.09
פרוטוקול מס' 8 מישיבת מועצת העיר מיום 27.05.09
פרוטוקול מס' 7 מישיבת מועצת העיר מיום 20.04.09
פרוטוקול מס' 6 מישיבת מועצת העיר מיום 20.04.09
פרוטוקול מס' 5 מישיבת מועצת העיר מיום 04.03.09
פרוטוקול מס' 4 מישיבת מועצת העיר מיום 04.03.09
פרוטוקול מס' 3 מישיבת מועצת העיר מיום 11.02.09
פרוטוקול מס' 2 מישיבת מועצת העיר מיום 11.02.09
פרוטוקול מס' 1 מישיבת מועצת העיר מיום 12.01.09קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום