שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2010
         
פרוטוקול מספר 23 מישיבת מועצת העיר מיום 29.11.10
פרוטוקול מספר 22 מישיבת מועצת העיר מיום 29.11.10
פרוטוקול מספר 21 מישיבת מועצת העיר מיום 29.11.10
פרוטוקול מספר 20 מישיבת מועצת העיר מיום 17.11.10
פרוטוקול מספר 19 מישיבת מועצת העיר מיום 17.11.10
פרוטוקול מספר 18 מישיבת מועצת העיר מיום 17.11.10
פרוטוקול מספר 17 מישיבת מועצת העיר מיום 17.11.10
פרוטוקול מספר 16 מישיבת מועצת העיר מיום 17.11.10
פרוטוקול מספר 15 מישיבת מועצת העיר מיום 6.10.10
פרוטוקול מספר 14 מישיבת מועצת העיר מיום 6.10.10
פרוטוקול מספר 13 מישיבת מועצת העיר מיום 6.9.10
פרוטוקול מספר 12 מישיבת מועצת העיר מיום 24.8.10
פרוטוקול מספר 11 מישיבת מועצת העיר מיום 28.7.10
פרוטוקול מספר 10 מישיבת מועצת העיר מיום 7.7.10
פרוטוקול מס' 9 מיישבת מועצת העיר מיום 16.06.10
פרוטוקול מס' 8 מישיבת מועצת העיר מיום 16.06.10
פרוטוקול מס' 7 מישיבת מועצת העיר מיום 5.5.10
פרוטוקול מס' 4 מישיבת מועצת העיר מיום 17.3.10
פרוטוקול מס' 3 מישיבת מועצת העיר מיום 17.3.10
פרוטוקול מס' 2 מישיבת מועצת העיר מיום 17.3.10
פרוטוקול מס' 1 מישיבת מועצת העיר מיום 10.2.10
חוברת תקציב לשנת 2010קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום