שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2011
  
פרוטוקול מספר 23 מישיבת מועצת העיר מיום 25.12.11
פרוטוקול מספר 22 מישיבת מועצת העיר מיום 25.12.11
פרוטוקול מספר 21 מישיבת מועצת העיר מיום 25.12.11
פרוטוקול מספר 20 מישיבת מועצת העיר מיום 29.11.11
פרוטוקול מספר 19 מישיבת מועצת העיר מיום 29.11.11
פרוטוקול מספר 18 מישיבת מועצת העיר מיום 29.11.11
פרוטוקול מספר 17 מישיבת מועצת העיר מיום 2.11.11
פרוטוקול מספר 16 מישיבת מועצת העיר מיום 2.11.11
פרוטוקול מספר 15 מישיבת מועצת העיר מיום 2.11.11
פרוטוקול מספר 14 מישיבת מועצת העיר מיום 2.11.11
פרוטוקול מספר 12 מישיבת מועצת העיר מיום 7.9.11
פרוטוקול מספר 11 מישיבת מועצת העיר מיום 7.8.11
פרוטוקול מספר 10 מישיבת מועצת העיר מיום 7.8.11
פרוטוקול מספר 9 מישיבת מועצת העיר מיום 6.7.11
פרוטוקול מספר 8 מישיבת מועצת העיר מיום 14.6.11
פרוטוקול מספר 7 מישיבת מועצת העיר מיום 4.5.11
פרוטוקול מספר 6 מישיבת מועצת העיר מיום 3.4.11
פרוטוקול מספר 5 מישיבת מועצת העיר מיום 2.3.11
פרוטוקול מספר 4 מישיבת מועצת העיר מיום 2.3.11
פרוטוקול מספר 3 מישיבת מועצת העיר מיום 16.2.11
פרוטוקול מספר 2 מישיבת מועצת העיר מיום 6.2.11
פרוטוקול מספר 1 מישיבת מועצת העיר מיום 26.1.11קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום