שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2012
  
פרוטוקול מספר 24 מישיבת מועצת העיר מיום 23.12.12
פרוטוקול מספר 23 מישיבת מועצת העיר מיום 23.12.12
פרוטוקול מספר 22 מישיבת מועצת העיר מיום 4.12.12
פרוטוקול מספר 21 מישיבת מועצת העיר מיום 4.12.12
פרוטוקול מספר 20 מישיבת מועצת העיר מיום 28.11.12
פרוטוקול מספר 19 מישיבת מועצת העיר מיום 16.10.12
פרוטוקול מספר 18 מישיבת מועצת העיר מיום 16.10.12
פרוטוקול מספר 17 מישיבת מועצת העיר מיום 16.10.12
פרוטוקול מספר 16 מישיבת מועצת העיר מיום 3.9.12
פרוטוקול מספר 15 מישיבת מועצת העיר מיום 3.9.12
פרוטוקול מספר 14 מישיבת מועצת העיר מיום 1.8.12
פרוטוקול מספר 13 מישיבת מועצת העיר מיום 1.8.12
פרוטוקול מספר 12 מישיבת מועצת העיר מיום 2.7.12
פרוטוקול מספר 11 מישיבת מועצת העיר מיום 2.7.12
פרוטוקול מספר 10 מישיבת מועצת העיר מיום 4.6.12
פרוטוקול מספר 9 מישיבת מועצת העיר מיום 24.5.12
פרוטוקול מספר 8 מישיבת מועצת העיר מיום 24.5.12
פרוטוקול מספר 7 מישיבת מועצת העיר מיום 1.5.12
פרוטוקול מספר 6 מישיבת מועצת העיר מיום 1.5.12
פרוטוקול מספר 5 מישיבת מועצת העיר מיום 2.4.12
פרוטוקול מספר 4 מישיבת מועצת העיר מיום 4.3.12
פרוטוקול מספר 3 מישיבת מועצת העיר מיום 4.3.12
פרוטוקול מספר 2 מישיבת מועצת העיר מיום 6.2.12
פרוטוקול מספר 1 מישיבת מועצת העיר מיום 19.1.12
   
   
   
   
   
   
   
   קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום