בריאות ורווחה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
קליטת עלייה

נושאים ברשות > בריאות ורווחה > המחלקה לשירותי קהילה וקליטה

בלוד חיים כ- 23,875 עולים המהווים 25.7% מכלל האוכלוסייה, ומגיעים ממגוון גדול של מדינות: אתיופיה, רוסיה, אוקראינה, מרב אירופה, ועוד. האגף לשילוב חברתי מקיים פעילויות שונות שמטרתן סיוע לקליטה של אוכלוסיות עולים חדשים וותיקים ושילובם בחברה הישראלית תוך מתן דגש על שימור תרבות מתוך ההכרה בעושר הרב המגיע מכל ארץ מוצא.


האגף חותר ליצור, לעודד ולחזק שיתופי פעולה עם גורמים שונים בעיר ובינם על מנת לאגם משאבים ולחזק את הפעילות עבור עולים בעיר.


הפעילות נעשית בשיתוף פעולה הדוק עם החברה הכלכלית של לוד.


רכזת תחום קליטה:


עו"ס קהילתית, אושרת אהרון


טלפון: 08-9279747


דוא"ל: oshrata@lod.muni.il


כתובת: רח' מודיעין 4.


לפרטים נוספים:

 בניית אתרים: תבונה-מילניום