בריאות ורווחה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
קליטת עלייה: יוצאי חבר העמים לשעבר

נושאים ברשות > בריאות ורווחה > המחלקה לשירותי קהילה וקליטה

יוצאי חבר העמים לשעבר מהווה את הרוב הגדול בקרב אוכלוסיית העולים בעיר. המחלקה לשירותי קהילה וקליטה פועלת בנושא שימור התרבות וההיסטוריה העשירה של יוצאי חבר העמים בהפקת אירועים תרבותיים, וביצוע פרויקטים ייעודיים לקהל זה. התייחסות מיוחדת ניתנת לאוכלוסיית המבוגרים אשר מהווה חוליה חשוב מחיי היום יום וכן לקשר שבין מדינת ישראל וארץ מוצאם של עולי חבר העמים בעיר.

 בניית אתרים: תבונה-מילניום