בריאות ורווחה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
קליטת עלייה: עולים יוצאי אתיופיה

נושאים ברשות > בריאות ורווחה > המחלקה לשירותי קהילה וקליטה

העולים יוצאי אתיופיה עלו בתלאות רבות לארץ, התיישבו בלוד ומזה שנים רבות מהווים קבוצה תרבותית בולטת ומשמעותית מאד.


המחלקה לשירותי קהילה וקליטה פועלת מזה שנים רבות בפיתוח מנהיגות תושבים ובביצוע פרויקטים על מנת לסייע בקליטה ובהשתלבות העולים בעיר.

 בניית אתרים: תבונה-מילניום