שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"טפסים לשירותכם
ארנונה ומסים
בקשה להנחה בהתאם לקריטריונים
בקשה להנחה מארנונה (מבחן הכנסה)
בקשה לפטור בגין נכס הרוס / בשיפוצים
בקשה לפטור נכס ריק
בקשה לאישור טאבו / אישור לצורך מתן משכנתא
עדכון הוראת קבע
טופס כללי ארנונה
הרשמה לשוברים במייל
זימון תורים
צור קשר
גזברות
טופס עדכון פרטי ספק
טופס בקשת תמיכה לשנת הכספים 2016
הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי
   
לשכת ראש העיר
הצגת מועמדות לרב העיר בלוד
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2017
בקשה לתמיכות לשנת 2017
טופס בקשת מלגה לסטודנטים מצטיינים לשנת 2017 של רוטרי לוד בשיתוף עיריית לוד
מלגות ראש העיר לוד - טופס בקשת מלגה לשנת הלימודים תשע"ז
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2018
תרבות הדיור
טופס תלונה המחלקה לתרבות הדיור
פרוטוקול אסיפת דיירים המחלקה לתרבות הדיור
כח אדם
טופס הגשת מועמדות למכרז כח אדם
טפסים שונים
מוקד פניות הציבור
טופס בקשה חוק חופש המידע
טופסי אגף ההנדסה
טופסי רישוי עסקים
טופסי תאגיד מי לוד
נוהל הקצאת חנייה שמורה לרכב נכה
טופס בקשה להקצאת קרקע/מבנה
רישוי עסקים
פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכל
טופס לבדיקת בתי אוכל
טופס לבדיקת עסק של מספרה / מכון יופי וקוסמטיקה
טופס לבדיקת עסק לממכר מזון
טופס לבדיקת עסק שאינו עסק מזון
בקשה להיתר לילה
בקשה לרשיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968
הודעה על עזיבה / סגירת עסק
הצהרת "בעל מקצוע מוסמך"
טופס הגשת השגה
ייפוי כחקידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום