שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"עדכון פרטי ספק
   

יש לשלוח את פרטי הספק לכתובת הדוא"ל שלהלן: saritb@lod.muni.il

בצירוף המסמכים הבאים: אישור ניכוי מס במקור, אישור ניהול ספרים, אישור עוסק מורשה/מלכ"ר, צילום צ'ק לדוגמא או מסמך בנקאי עם פרטי הספק, וכתובת מייל.
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום