שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2013
פרוטוקול מספר 4 מישיבת מועצת העיר מיום 24.12.13
פרוטוקול מספר 3 מישיבת מועצת העיר מיום 24.12.13
פרוטוקול מספר 2 מישיבת מועצת העיר מיום 19.11.13
פרוטוקול מספר 1 - ישיבת מועצה חגיגית מיום 12.11.13
פרוטוקול מספר 14 מישיבת מועצת העיר מיום 22.7.13
פרוטוקול מספר 13 מישיבת מועצת העיר מיום 22.7.13
פרוטוקול מספר 12 מישיבת מועצת העיר מיום 1.7.13
פרוטוקול מספר 11 מישיבת מועצת העיר מיום 3.6.13
פרוטוקול מספר 10 מישיבת מועצת העיר מיום 3.6.13
פרוטוקול מספר 9 מישיבת מועצת העיר מיום 6.5.13
פרוטוקול מספר 8 מישיבת מועצת העיר מיום 11.4.13
פרוטוקול מספר 7 מישיבת מועצת העיר מיום 19.3.13
פרוטוקול מספר 6 מישיבת מועצת העיר מיום 4.3.13
פרוטוקול מספר 5 מישיבת מועצת העיר מיום 4.2.13
פרוטוקול מספר 4 מישיבת מועצת העיר מיום 4.2.13
פרוטוקול מספר 3 מישיבת מועצת העיר מיום 4.2.13
פרוטוקול מספר 2 מישיבת מועצת העיר מיום 4.2.13
פרוטוקול מספר 1 מישיבת מועצת העיר מיום 7.1.13קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום