שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר
פרוטוקול מספר 22 מישיבת מועצת העיר מיום 29.12.14
פרוטוקול מספר 21 מישיבת מועצת העיר מיום 29.12.14
פרוטוקול מספר 20 מישיבת מועצת העיר מיום 4.11.14
פרוטוקול מספר 19 מישיבת מועצת העיר מיום 4.11.14
פרוטוקול מספר 17 מישיבת מועצת העיר (שלא מן המניין) מיום 20.8.14
פרוטוקול מספר 15 מישיבת מועצת העיר מיום 3.8.14
פרוטוקול מספר 14 מישיבת מועצת העיר מיום 1.7.14
פרוטוקול מספר 11-13מישיבת מועצת העיר מיום 10.6.14
פרוטוקול מספר 9 מישיבת מועצת העיר מיום 1.4.14
ישיבת מועצת העיר מספר 11, 12 ו-13 מיום 10.6.14
ישיבת מועצת העיר מספר 9 ו-10 מיום 1.4.14
ישיבת מועצת העיר מספר 8 מיום 4.3.14
ישיבת מועצת העיר מספר 6 ו-7 מיום 4.2.14
פרוטוקול מספר 7 מישיבת מועצת העיר מיום 4.2.14
פרוטוקול מספר 6 מישיבת מועצת העיר מיום 4.2.14
פרוטוקול מספר 5 מישיבת מועצת העיר מיום 7.1.14קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום