שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"מכרזים - עבודות והספקת שירותים וציוד
2015
     
מכרז מס' 38/15 - לאספקה והתקנת מערכות מיזוג אויר באולם ספורט שחר למדעים ובאולמות ספורט נוספים
  כתב כמויות למכרז מס' 38/15
מכרז מס' 34/15 - לניהול מועדון לקוחות עירוני והנפקה וניהול כרטיס תושב לתושבי העיר לוד
  מכרז מס' 34/15 - להנפקת כרטיס תושב. הודעה על עדכון תנאי מכרז והארכת המועד להגשת הצעות
  מכרז מס' 34/15 - להנפקת כרטיס תושב. תשובות והבהרות
מכרז מס' 32/15 - להקמת גני ילדים + מועדון נוער בשכונת רמת אלישיב בלוד
  כתב כמויות למכרז מס' 32/15
  הודעה על הבהרות והארכת מועד להגשת מכרז פומבי מס' 32/15
מכרז מס' 30/15 - לעבודות בניה ופיתוח הרחבת בית ספר נועם נריה בלוד
מכרז מס' 30/15 - תנאים מיוחדים, מפרטים, כמויות
מכרז מס' 27/15 - לביטוח תאונות אישיות לתלמידים לשנת הלימודים תשע"ו 2015/16
מכרז מס' 26/15 - לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג LED בלוד
מכרז מס' 25/15 - לשירותי הסעות תלמידים, עובדי הוראה והסעות אקראיות ומיוחדות בשנת הלימודים תשע"ו
  נספח א' למכרז מס' 25/15 - חינוך ורווחה
מכרז מס' 23/15 - לעבודות בניה ופיתוח בית ספר תיכון "טומשין"
  מכרז מס' 23/15 - חוברת א' תנאים כלליים ומפרטים
  מכרז מס' 23/15 - חוברת ב' כתב כמויות ורשימת תוכניות
מכרז מס' 22/15 - לאספקת חומרי ניקוי למוסדות חינוך וציבור ב לוד
מכרז מס' 20/15 - לביצוע עבודות לניקיון רחובות באמצעות טיאוט מכני ושטיפה בלחץ בעיר לוד
  מכרז מס' 20/15 - הודעה על הבהרות והארכת מועד להגשת מכרז (מסגרת) פומבי מס' 20/15
  מכרז מס' 20/15 - הודעה מס' 2 - הבהרות למכרז פומבי מס' 20/15
מכרז מס' 17/15 - להפעלת שוק יום שישי במתחם כיכר קומנדו
מכרז מס' 16/15 - להקמת גני ילדים + מועדון נוער בשכונת רמת אלישיב בלוד
  כתב כמויות למכרז מס' 16/15
מכרז מס' 15/15 - לעבודות שיפוץ והרחבת מעונות יום באתרים שונים בלוד
מכרז מס' 14/15 - לאספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי לעיריית לוד
מכרז מס' 13/15 - להפעלת תכנית מסיכון לסיכוי לשילוב פעוטות במעונות יום
מכרז מס' 12/15 - לקבלת הצעות לאספקת שירותי גבייה עירוניים עבור עיריית לוד
  מכרז מס' 12/15 - נספח ד 7 - תקנות המסים גביה קביעת הוצאות מרביות
  מכרז מס' 12/15 - נספח ד 10 - חוזר מנכל נוהל העסקת חברות גביה
מכרז מס' 11/15 - לניהול מועדון לקוחות עירוני והנפקת כרטיס תושב
מכרז מס' 10/15 - לעבודות בניה ופיתוח הרחבת בית ספר זבולון המר
  תנאים מיוחדים, מפרטים וכמויות למכרז מס' 10/15
מכרז מס' 9/15 - לאספקה הובלה והתקנת מזגנים במוסדות חינוך וציבור בלוד
מכרז מס' 8/15 - להפעלת מרכז הצעירים בעיר לוד
מכרז מס' 7/15 - להפעלת מורים בתכנית להעצמה אישית לתלמידים בחינוך הממ"ד
מכרז מס' 6/15 - להפעלת תוכנית הכנה לשירות צבאי / אזרחי בתיכונים בעיר לוד
מכרז מס' 5/15 - לניהול תיקי השקעות ועודפי מזומנים עבור עיריית לוד
מכרז מס' 4/15 - לאספקת ארוחות למוסדות חינוך ורווחה בעיר לוד
מכרז מס' 3/15 - לעבודות בניה ופיתוח הרחבת בית ספר נועם נריה בלוד
  מפרט טכני וכתבי כמויות למכרז מס' 3/15
מכרז מס' 2/15 - להפעלת שוק יום שישי

ארכיון מכרזים ודרושים - 2010
ארכיון מכרזים ודרושים - 2011
ארכיון מכרזים ודרושים - 2012
ארכיון מכרזים ודרושים - 2013
ארכיון מכרזים ודרושים - 2014קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום