שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"מכרזים - כוח אדם
2015
טופס הגשת מועמדות למכרז כוח אדם בעירייה
מכרז מס' 168/15 - רכז/ת מועדון גבוליים
מכרז מס' 166/15 - מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית- 360
מכרז מס' 165/15 - רכז/ת תוכנית ראשית- 360
מכרז מס' 164/15 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת- נערים
מכרז מס' 161/15 - אב/אם בית בבית ספר
מכרז מס' 159/15 - מרכז/ת למגזר החרדי
מכרז מס' 157/15 - מנהל/ת מחלקת רישוי בנייה
מכרז מס' 155/15 - פקיד/ת רישוי- בודק/ת תוכניות במחלקת רישוי הבנייה
מכרז מס' 154/15 - רכז/ת נשים ונערות מגזר ערבי- ע.ל.א
מכרז מס' 152/15 - מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית- שח"מ
מכרז מס' 151/15 - עובד/ת סוציאלי/ת לקהילה
מכרז מס' 150/15 - רכז/ת מועדונית בביה"ס רימון
מכרז מס' 149/15 - אם/אב בית במועדונית רביע
מכרז מס' 148/15 - סגן/ית מהנדסת העיר באגף הנדסה
מכרז מס' 147/15 - רכז/ת חינוך סביבתי
מכרז מס' 146/15 - מנהל/ת מחלקת פיתוח ותשתיות באגף הנדסה
מכרז מס' 145/15 - עובד/ת סוציאלי כוללני - לצוותים
מכרז מס' 143/15 - מנהל/ת מחלקת תכנון תנועה
מכרז מס' 142/15 - עו"ס/ית מועדונית ורד
מכרז מס' 141/15 - פסיכולוג/ית חינוכי/ת- מגזר יהודי
מכרז מס' 140/15 - חשמלאי/ת
מכרז מס' 139/15 - פקיד/ת רישוי - בודק/ת תוכניות במחלקת רישוי הבנייה
מכרז מס' 137/15 - עו"ס/ית לתוכנית צעירים בונים
מכרז מס' 135/15 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת- לצוותים
מכרז מס' 134/15 - מזכיר/ת וועדות החלטה והמרכז למניעת אלימות
מכרז מס' 133/15 - מנהל/ת מחלקת פיקוח על הבניה
מכרז מס' 132/15 - פקחי שיטור משולב
מכרז מס' 131/15 - מוקדן/ית במוקד העירוני
מכרז מס' 130/15 - כלכלן/ית באגף הרווחה
מכרז מס' 129/15 - פקח/ית עירוני/ת
מכרז מס' 128/15 - עובד/ת סוציאלי/ית משטרה
מכרז מס' 127/15 - שח"מ - אח/ות לביה"ס רימון
מכרז מס' 126/15 - שח"מ - מורה לעברית
מכרז מס' 125/15 - רכז/ת חינוך סביבתי
מכרז מס' 124/15 - מדריך/ה למועדונית אוטיסטים
מכרז מס' 123/15 - עובד/ת קידום נוער - גשרים
מכרז מס' 122/15 - עובד/ת סוציאלי שדה תעופה
מכרז מס' 121/15 - רכז/ת נשים ונערות מגזר ערבי - על"א
מכרז מס' 120/15 - עובד/ת משאבי אנוש
מכרז מס' 119/15 - פקחי שיטור משולב
מכרז מס' 118/15 - עו"ס/ית לתוכנית צעירים בונים
מכרז מס' 117/15 - רכז/ת אכיפה סביבתית וניהול תשתיות
מכרז מס' 116/15 - מפקח/ת רישוי עסקים (תברואה)
מכרז מס' 115/15 - שמיד - מטפלים/ות לגיל הרך
מכרז מס' 114/15 - שמיד - מטפלים/ות לגיל הרך
מכרז מס' 113/15 - מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית - 360
מכרז מס' 112/15 - מדריך/ה לתוכנית אור
מכרז מס' 111/15 - רכז/ת צוות- בניית הסכמות בבתים משותפים (גישור)
מכרז מס' 109/15 - פקיד/ת רישוי- בודק/ת תוכניות במחלקת רישוי הבנייה
מכרז מס' 108/15 - מנהל/ת המחלקה לחינוך מיוחד
מכרז מס' 107/15 - ספרן/ית-מידען/ית בספרייה העירונית
מכרז מס' 105/15 - עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בקשיש
מכרז מס' 104/15 - קצין/ת ביקור סדיר - מגזר ערבי
מכרז מס' 103/15 - מזכיר/ה בלשכת ראש העיר
מכרז מס' 102/15 - עו"ס/ית לתוכנית צעירים בונים
מכרז מס' 101/15 - רכז/ת תוכנית ראשית
מכרז מס' 100/15 - רכז/ת אכיפה סביבתית וניהול תשתיות
מכרז מס' 98/15 - מטפלים/ות לגיל הרך - שמיד
מכרז מס' 97/15 - רכז/ת מועדונית גני אביב
מכרז מס' 96/15 - פסיכולוג/ית חינוכי/ת- מגזר יהודי וערבי
מכרז מס' 95/15 - מדריך/ה העשרה בתוכנית ראשית - 360
מכרז מס' 94/15 - מנהל/ת מחלקת פיקוח על הבניה
מכרז מס' 93/15 - מידען/ית באגף הנדסה
מכרז מס' 92/15 - עו"ס/ית תוכנית נושמים לרווחה
מכרז מס' 91/15 - רכז/ת מועדון לקשישים
מכרז מס' 90/15 - עובד/ת סוציאלי/ת משטרה
מכרז מס' 89/15 - עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנפגעי סמים
מכרז מס' 88/15 - רכז/ת לתוכנית חדרים חמים- תכנית 360
מכרז מס' 87/15 - מדריך/ה שיקומית במע"ש
מכרז מס' 86/15 - מורה לעברית
מכרז מס' 85/15 - מורה למוסיקה
מכרז מס' 84/15 - פקח/ית עירוני/ת
מכרז מס' 83/15 - פקח/ית שיטור משולב
מכרז מס' 82/15 - עובד/ת קידום נוער- גשרים- מגזר ערבי
מכרז מס' 81/15 - מדריך/ה למועדונית טיפולית- לעיצוב התנהגות
מכרז מס' 80/15 - מנהל/ת בינוי ציבורי באגף הנדסה
מכרז מס' 78/15 - מנהל/ת יחידת נוער עירונית
מכרז מס' 76/15 - קב"ט/ית מוסדות חינוך וציבור
מכרז מס' 75/15 - סייע/ת חינוך מיוחד בבתי ספר
מכרז מס' 74/15 - עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בקשיש
מכרז מס' 73/15 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני - לצוותים
מכרז מס' 72/15 - עו"ס/ית תוכנית נושמים לרווחה
מכרז מס' 69/15 - אב/אם בית בבית ספר
מכרז מס' 68/15 - מוקדן/ית במוקד העירוני
מכרז מס' 67/15 - ספרן/ית-מידען/ית בספרייה העירונית
מכרז מס' 64/15 - מנהל/ת המחלקה לחינוך יסודי
מכרז מס' 63/15 - מידען/ית באגף הנדסה
מכרז מס' 62/15 - עובד/ת ליווי ומעקב- תוכניות קליטה
מכרז מס' 61/15 - עובד/ת סוציאלי/ת לדרי רחוב
מכרז מס' 60/15 - מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית- 360
מכרז מס' 59/15 - מהנדס/ת העיר
מכרז מס' 58/15 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת לצוותים
מכרז מס' 57/15 - עורך/ת דין בשירות המשפטי
מכרז מס' 56/15 - מפקח/ת בניה
מכרז מס' 55/15 - מנהל/ת יחידת נוער עירונית
מכרז מס' 54/15 - מנהל/ת המחלקה לחינוך מיוחד
מכרז מס' 53/15 - עו"ס קהילתי
מכרז מס' 52/15 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני - לצוותים
מכרז מס' 51/15 - מדריך/ת מוגנות לביה"ס
מכרז מס' 49/15 - ספרן/ית-מידען/ית בספרייה העירונית
מכרז מס' 48/15 - רכז/ת סיירות הורים- עלא
מכרז מס' 47/15 - מטפלים לגיל הרך - שמיד
מכרז מס' 46/15 - עו"ס/ית חדרים חמים- בבתי ספר
מכרז מס' 45/15 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני - לצוותים
מכרז מס' 44/15 - עו"ס תוכנית נושמים לרווחה
מכרז מס' 42/15 - מדריך/ה לתוכנית אור
מכרז מס' 41/15 - עובד/ת קידום נוער - גשרים - מגזר ערבי
מכרז מס' 40/15 - מדריך/ה מאתר - שחמ
מכרז מס' 39/15 - עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנפגעי סמים
מכרז מס' 38/15 - רכז/ת תוכנית הילה - קידום נוער
מכרז מס' 37/15 - פקיד/ת רישוי - בודק/ת תוכניות במחלקת רישוי הבניה
מכרז מס' 36/15 - סגן/ית מנהל אגף שח"מ
מכרז מס' 35/15 - עו"ס/ית מועדונית לבעיות התנהגות
מכרז מס' 31/15 - אם/אב בית במועדונית רביע
מכרז מס' 30/15 - ספרן/ית-מידען/ית בספרייה העירונית
מכרז מס' 29/15 - מנהל/ת מחלקת פיקוח על הבניה
מכרז מס' 28/15 - מהנדס/ת פיתוח ותשתיות באגף הנדסה
מכרז מס' 27/15 - מנהל/ת בינוי ציבורי באגף הנדסה
מכרז מס' 25/15 - מדריך/ת מוגנות לבתי ספר יסודיים
מכרז מס' 24/15 - עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת
מכרז מס' 23/15 - עובד/ת ליווי ומעקב - תוכניות קליטה
מכרז מס' 22/15 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת - לצוותים
מכרז מס' 21/15 - מדריך/ה למועדונית טיפולית לגיל הרך - שמיד
מכרז מס' 20/15 - מידען/ית באגף הנדסה
מכרז מס' 19/15 - מוקדן/ית במוקד העירוני
מכרז מס' 18/15 - ראש צוות ופקח שיטור משולב
מכרז מס' 17/15 - סייע/ת שיקומי/ת בביה"ס רימון
מכרז מס' 16/15 - מנהל/ת תוכניות נתיבים להורות למתבגרים
מכרז מס' 14/15 - מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית (תוכנית 360)
מכרז מס' 13/15 - סגן/ית מנהלת האגף לשילוב חברתי
מכרז מס' 12/15 - פקחי שיטור משולב
מכרז מס' 11/15 - עובד/ת סוציאלי/ת נשים - מגזר ערבי
מכרז מס' 10/15 - עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנערות - עלא
מכרז מס' 9/15 - פקיד/ת רישוי- בודק/ת תכניות במחלקת רישוי בניה
מכרז מס' 8/15 - רכזי/ות מועדונים לקשישים
מכרז מס' 7/15 - מדריך/ה לתוכנית אור
מכרז מס' 6/15 - מטפלים לגיל הרך - שמיד
מכרז מס' 5/15 - מנהל/ת רובע לרובע הערבי
מכרז מס' 4/15 - עובד/ת סוציאלי/ת - תוכנית נושמים לרווחה
מכרז מס' 3/15 - מנהל/ת המחלקה לחינוך יסודי
מכרז מס' 1/15 - מנהל/ת מדור שיבוץ ורישום בגני ילדים

ארכיון מכרזים ודרושים - 2010
ארכיון מכרזים ודרושים - 2011
ארכיון מכרזים ודרושים - 2012
ארכיון מכרזים ודרושים - 2013
ארכיון מכרזים ודרושים - 2014קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום