שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר
הקלטות של ישיבות מועצת העיר - 2015
פרוטוקול מספר 12 מישיבת מועצת העיר מיום 21.12.15
פרוטוקול מספר 11 מישיבת מועצת העיר מיום 2.11.15
פרוטוקול מספר 10/ב מישיבת מועצת העיר מיום 12.10.15
פרוטוקול מספר 8 מישיבת מועצת העיר מיום 7.9.15
פרוטוקול מספר 7 מישיבת מועצת העיר מיום 13.7.15
פרוטוקול אישור צו הארנונה 2016 מישיבת מועצת העיר מיום 23.6.15
פרוטוקול מספר 6 מישיבת מועצת העיר מיום 1.6.15
פרוטוקול מספר 5 מישיבת מועצת העיר מיום 4.5.15
פרוטוקול מספר 4 מישיבת מועצת העיר מיום 30.3.15
פרוטוקול מספר 3 מישיבת מועצת העיר מיום 2.3.15
פרוטוקול מספר 2 מישיבת מועצת העיר מיום 2.3.15
פרוטוקול מספר 1 מישיבת מועצת העיר מיום 20.10.15
ארכיון
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2014
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2013
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2012
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2011
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2010
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2009
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2008קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום