שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"מכרזים - כוח אדם
2016
מכרז מס' 162/16 - אם/אב בית למועדון לקשישים – להגשה עד 16.1.17
מכרז מס' 161/16 - רכז/ת מועדון לקשישים - אתיופים – להגשה עד 16.1.17
מכרז מס' 160/16 - רכז/ת למועדונית אוטיסטים – להגשה עד 16.1.17
מכרז מס' 159/16 - רכז/ת מועדון חברתי לבעלי מוגבלויות שכלית – להגשה עד 16.1.17
מכרז מס' 158/16 - עובד/ת סוציאלי/ת מעטפת לנוער – להגשה עד 16.1.17
מכרז מס' 157/16 - רכז/ת שיקום האסיר – להגשה עד 16.1.17
מכרז מס' 156/16 - רכז/ת תעסוקה - עוצמה – להגשה עד 16.1.17
מכרז מס' 155/16 - רכז/ת עוצמה – להגשה עד 16.1.17
מכרז מס' 154/16 - פקיד/ת רישוי - בודק/ת תוכניות במחלקת רישוי הבנייה – להגשה עד 29.12.16
מכרז מס' 153/16 - מפקח/ת תכנון ובנייה – להגשה עד 5.1.17
מכרז מס' 152/16 - מנהל/ת מחלקת רישוי בנייה – להגשה עד 29.12.16
מכרז מס' 151/16 - מידען/ית באגף הנדסה – להגשה עד 29.12.16
מכרז מס' 150/16 - מנהל/ת האגף לרישוי ופיקוח על הבנייה – להגשה עד 29.12.16
מכרז מס' 149/16 - קצין/ת ביקור סדיר – מגזר ערבי – להגשה עד 5.1.17
מכרז מס' 148/16 - עובד/ת סוציאלי כוללני – להגשה עד 26.12.2016
מכרז מס' 147/16 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת – להגשה עד 29.12.16
מכרז מס' 146/16 - מזכיר/ת וועדות החלטה והמרכז למניעת אלימות – להגשה עד 29.12.16
מכרז מס' 144/16 - מנהל/ת מחלקת אסטרטגיה – להגשה עד 29.12.16
מכרז מס' 143/16 - עובד/ת קידום נוער- גשרים – להגשה עד 26.12.2016
מכרז מס' 142/16 - עובד/ת סוציאלי/ת מיצוי זכויות וקהילה – להגשה עד 24.11.16
מכרז מס' 141/16 - מלווה משפחות- שח"מ – להגשה עד 26.12.2016
מכרז מס' 140/16 - מדריך/ת למועדונית אוטיסטים אריאל – להגשה עד 24.11.16
מכרז מס' 139/16 - מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית- 360 – להגשה עד 24.11.16
מכרז מס' 138/16 - רכז/ת תוכנית חדרים חמים- 360 – להגשה עד 24.11.16
מכרז מס' 137/16 - מדריך/ת לתוכנית אור – להגשה עד 24.11.16
מכרז מס' 136/16 - מדריך/ת- נתיבים להורות – להגשה עד 24.11.16
מכרז מס' 135/16 - מנהל/ת מחלקת חשמל ותקשורת – להגשה עד 26.12.2016
מכרז מס' 133/16 - מזכיר/ת מחלקות כספים – להגשה עד 22.11.16
מכרז מס' 132/16 - פקח/ית המחלקה הוטרינרית – להגשה עד 22.11.16
מכרז מס' 131/16 - רכז/ת אכיפה סביבתית וניהול תשתיות – להגשה עד 22.11.16
מכרז מס' 129/16 - מכרז מס' 129/16- אם-אב בית במועדונית- מגזר ערבי – להגשה עד 22.11.16
מכרז מס' 128/16 - רכז/ת מועדונית- מגזר ערבי – להגשה עד 22.11.16
מכרז מס' 127/16 - מדריך/ת מוגנות לבי"ס – להגשה עד 25.10.16
מכרז מס' 126/16 - מדריך/ת נוער לקבוצת מיל"ה - עלא, – להגשה עד 25.10.16
מכרז מס' 125/16 - מדריך/ת נוער לעבודת רחוב - עלא, – להגשה עד 25.10.16
מכרז מס' 124/16 - מדריך/ה ורכז/ת מועדון - עלא, – להגשה עד 25.10.16
מכרז מס' 123/16 - מדריך/ה למועדונית אוטיסטים אריאל – להגשה עד 25.10.16
מכרז מס' 122/16 - סייע/ת שיקומי/ת בביה"ס דקל – להגשה עד 25.10.16
מכרז מס' 118/16 - פקחי/ת שיטור משולב – להגשה עד 25.10.16
מכרז מס' 117/16 - רכז/ת למועדונית לילדים אוטיסטים (בגנים) – להגשה עד 25.10.16
מכרז מס' 116/16 - מנהל/ת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון – להגשה עד 26.12.2016
מכרז מס' 115/16 - רכז/ת מועדון גבוליים – להגשה עד 25.10.16
מכרז מס' 114/16 - פסיכולוג/ית חינוכי/ת מגזר יהודי וערבי – להגשה עד 25.10.16
מכרז מס' 113/16 - כלכלן/ית באגף הרווחה והחינוך – להגשה עד 25.10.16
מכרז מס' 112/16 - פסיכולוג/ית חינוכי/ת- מגזר יהודי וערבי – להגשה עד 5.10.16
מכרז מס' 111/16 - עובד/ת סוציאלי/ת מעטפת לנוער – להגשה עד 13.9.16
מכרז מס' 110/16 - אם-אב בית במועדונית רביע – להגשה עד 13.9.16
מכרז מס' 108/16 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת – להגשה עד 29.12.16
מכרז מס' 107/16 - רכז/ת סיירת הורים – להגשה עד 13.9.16
מכרז מס' 106/16 - רכז/ת חינוך סביבתי – להגשה עד 25.8.16
מכרז מס' 105/16 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת- עוצמה – להגשה עד 25.8.16
מכרז מס' 104/16 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת- במעש – להגשה עד 25.8.16
מכרז מס' 103/16 - רכז/ת תעסוקה- עוצמה – להגשה עד 25.8.16
מכרז מס' 102/16 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת- לטיפול נפגעות מינית – להגשה עד 5.10.16
מכרז מס' 101/16 - רכז/ת מועדון לקשישים – להגשה עד 25.8.16
מכרז מס' 100/16 - מנהל/ת מחלקת תכנון אסטרטגי – להגשה עד 25.8.16
מכרז מס' 99/16 - מדריך/ה למועדונית טיפולית לעיצוב התנהגות- 360 – להגשה עד 18.8.16
מכרז מס' 98/16 - עובד/ת קידום נוער- גשרים – להגשה עד 18.8.16
מכרז מס' 97/16 - מטפלים לגיל הרך- נתיבים להורות – להגשה עד 18.8.16
מכרז מס' 95/16 - מנהל/ת האגף לרישוי ופיקוח על הבנייה - נוסח מתאם – להגשה עד 25.8.16
מכרז מס' 94/16 - רכז/ת מועדון לקשישים ניצולי שואה – להגשה עד 4.8.16
מכרז מס' 93/16 - רכז/ת תוכנית אור – להגשה עד 4.8.16
מכרז מס' 92/16 - מדריך/ה לתוכנית אור – להגשה עד 4.8.16
מכרז מס' 91/16 - עו"/ית חדרים חמים- בבתי ספר- 360 – להגשה עד 4.8.16
מכרז מס' 90/16 - קצין/ת ביקור סדיר - מגזר ערבי – להגשה עד 4.8.16
מכרז מס' 89/16 - מנהל/ת יחידת נוער עירונית – להגשה עד 18.8.16
מכרז מס' 88/16 - רכז/ת מנהיגות יישובי/ת – להגשה עד 4.8.16
מכרז מס' 87/16 - מזכיר/ת בית ספר חווה חקלאית – להגשה עד 4.8.16
מכרז מס' 86/16 - חשמלאי/ת – להגשה עד 21.7.16
מכרז מס' 84/16 - מלווה משפחות - שחמ – להגשה עד 21.7.16
מכרז מס' 83/16 - רכז/ת תוכנית בשבילי – להגשה עד 21.7.16
מכרז מס' 82/16 - רכז/ת עבודות ביקורת – להגשה עד 4.8.16
מכרז מס' 81/16 - עו"ס/ית חדרים חמים- בבתי ספר- 360 – להגשה עד 21.7.16
מכרז מס' 80/16 - רכז/ת תוכנית ראשית- 360 – להגשה עד 21.7.16
מכרז מס' 79/16 - סגן/ית מהנדסת העיר באגף הנדסה – להגשה עד 4.8.16
מכרז מס' 78/16 - פקחי שיטור משולב – להגשה עד 14.7.16
מכרז מס' 77/16 - רכז/ת שיקום האסיר – להגשה עד 14.7.16
מכרז מס' 76/16 - פקח/ית המחלקה הוטרינרית – להגשה עד 21.7.16
מכרז מס' 73/16 - רכז/ת מועדונית מתבגרים – להגשה עד 14.7.16
מכרז מס' 72/16 - מנהל/ת רובע באיזור תעשייה צפוני – להגשה עד 14.7.16
מכרז מס' 71/16 - מנהל/ת רובע באגף התפעול – להגשה עד 14.7.16
מכרז מס' 68/16 - מנהל/ת האגף לרישוי ופיקוח על הבנייה - בהנדסה - להגשה עד 9.6.16
מכרז מס' 66/16 - מדריך/ה למועדונית אוטיסטים - להגשה עד 30.5.16
מכרז מס' 65/16 - אדריכל/ת העיר- להגשה עד 30.5.16
מכרז מס' 64/16 - רכז/ת מועדון נוער - להגשה עד 9.6.16
מכרז מס' 63/16 - רכז/ת מנהידות יישובי - להגשה עד 9.6.16
מכרז מס' 62/16 - רכז/ת מועדונית מתבגרים - להגשה עד 19.5.16
מכרז מס' 61/16 - סייע/ת צמוד/ה חינוך מיוחד – להגשה עד 21.7.16
מכרז מס' 60/16 - מנהל/ת השיטור העירוני - להגשה עד 19.5.16
מכרז מס' 59/16 - עובד/ת סוציאלי/ת לקהילה - להגשה עד 19.5.16
מכרז מס' 58/16 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת – לצוותים - להגשה עד 19.5.16
מכרז מס' 56/16 - מזכיר/ת וועדות החלטה והמרכז למניעת אלימות - להגשה עד 19.5.16
מכרז מס' 54/16 - כלכלן באגף הרווחה - להגשה עד 19.5.16
מכרז מס' 53/16 - עו"ס/ית מועדונית לבעיות התנהגות – להגשה עד 5.5.16
מכרז מס' 52/16 - אם/אב בית- נתיבים להורות– להגשה עד 5.5.16
מכרז מס' 51/16 - מנהל/ת מדור הדברה– להגשה עד 5.5.16
מכרז מס' 50/16 - סגן/ית מהנדסת העיר באגף הנדסה– להגשה עד 5.5.16
מכרז מס' 49/16 - מנהל/ת האגף לרישוי ופיקוח על הבנייה- להגשה עד 5.5.16
מכרז מס' 48/16 - מנהל/ת היחידה לפיקוח חנייה– להגשה עד 5.5.16
מכרז מס' 47/16 - וטרינר/ ית – להגשה עד 5.5.16
מכרז מס' 45/16 - מנהל/ת המחלקה לחינוך מיוחד - להגשה עד 19.5.16
מכרז מס' 44/16 - מטפלים לגיל הרך- נתיבים להורות – להגשה עד 5.5.16
מכרז מס' 43/16 - מזכיר/ת רישום גני ילדים – להגשה עד 31.03.16
מכרז מס' 42/16 - מנהל/ת התנדבות רשותי/ת בחינוך – להגשה עד 24.03.16
מכרז מס' 41/16 - רכז/ת מועדון לקשישים – להגשה עד 24.03.16
מכרז מס' 38/16 - שמיד- מטפלים לגיל הרך – להגשה עד 24.03.16
מכרז מס' 37/16 - עו"ס/ית מועדונית לבעיות התנהגות – להגשה עד 24.03.16
מכרז מס' 36/16 - מדריך למועדונית טיפולית לעיצוב התנהגות- 360 – להגשה עד 24.03.16
מכרז מס' 34/16 - מתאם/ת הסעות- שח"מ – להגשה עד 24.03.16
מכרז מס' 33/16 - רכז/ת צוות - עיר ללא אלימות – להגשה עד 31.03.16
מכרז מס' 31/16 - קצין/ת ביקור סדיר- מגזר ערבי- להגשה עד 10.3.16
מכרז מס' 29/16 - סייע/ת חינוך מיוחד בבתי ספר
מכרז מס' 28/16 - מנהל/ת מחלקת רישוי בנייה - להגשה עד 10.3.16
מכרז מס' 26/16 - עו"ס/ית חדרים חמים- בבתי ספר- 360 - להגשה עד 10.3.16
מכרז מס' 25/16 - מנהל/ת היחידה לפיקוח חנייה- להגשה עד 10.3.16
מכרז מס' 21/16 - סייע/ת שיקומי/ת בביה"ס רימון - להגשה עד 10.3.16
מכרז מס' 19/16 - רכז/ת מועדונית מתבגרים
מכרז מס' 17/16 - פקח/ת עירוני/ת - להגשה עד 10.3.16
מכרז מס' 16/16 - מנהל/ת מחלקת תכנון תנועה
מכרז מס' 15/16 - אם-אב בית במועדונית רביע
מכרז מס' 14/16 - רכז/ת מועדון נוער מוזיקלי
מכרז מס' 13/16 - פקחי/ת שיטור משולב - להגשה עד 10.3.16
מכרז מס' 12/16 - רכז/ת למועדונית אוטיסטים
מכרז מס' 11/16 - מדריך/ה למועדונית אוטיסטים
מכרז מס' 8/16 - מנהל/ת התנדבות רשותי בחינוך
מכרז מס' 7/16 - רכז/ת הכנה לצה"ל
מכרז מס' 6/16 - מדריך/ת למועדונית טיפולית לעיצוב התנהגות- 360
מכרז מס' 5/16 - עו"ס/ית מועדונית לבעיות התנהגות
מכרז מס' 4/16 - עובד/ת קידום נוער- גשרים
מכרז מס' 3/16 - מדריך/ה לתוכנית אור
מכרז מס' 2/16 - עוס/ת חדרים חמים- בבתי ספר- 360
מכרז מס' 1/16 - רכז/ת תוכנית חדרים חמים- 360

ארכיון דרושים - 2015
ארכיון מכרזים ודרושים - 2014
ארכיון מכרזים ודרושים - 2013
ארכיון מכרזים ודרושים - 2012
ארכיון מכרזים ודרושים - 2011
ארכיון מכרזים ודרושים - 2010קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום