שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"מכרזים - עבודות והספקת שירותים וציוד
מכרזי עיריית לוד לשנת 2016
מכרז מס' 21/16 - לביצוע עבודות לשיפוץ בריכת השחייה העירונית בעיר לוד
מכרז מס' 21/16 - כתב כמויות
מכרז מס' 19/16 - לשירותי עיצוב גרפי עבור עיריית לוד
מכרז מס' 18/16 - לביצוע צילומי אויר ופענוח שינויי בניה עבור עיריית לוד
נספח למכרז מס' 18/16 - תיחום שטח השכונות (מסמך ו')
מכרז מס' 17/16 - לאספקה והתקנת ריהוט וציוד למוסדות חינוך וציבור בלוד
מכרז מס' 17/16 - הודעה על הארכת מועדים, לאספקה והתקנת ריהוט וציוד למוסדות חינוך וציבור בלוד
מכרז מס' 16/16 - להפעלת תוכנית "ילדים/הורים" בעיר לוד
מכרז מס' 16/16 - מסמך ה' – הוראות התע"ש
מכרז מס' 16/16 - מסמך ו' – חוזר מנכ"ל
מכרז מס' 14/16 - לאספקה והתקנת מתקני חצר לילדים בעיר לוד
מכרז מס' 14/16 - לאספקה והתקנת מתקני חצר - תשובות לשאלות
מכרז מס' 13/16 - להפעלת מזנון באצטדיון העירוני בלוד
מכרז מס' 12/16 - לתכנון וביצוע אולם ספורט בבניה טרומית בבית ספר נעם נריה בלוד
מכרז מס' 12/16 - כתב כמויות
קול קורא להקמת חממה מדעית לימודית בחווה החקלאית בעיר לוד
מכרז מס' 11/16 - לביצוע עבודות לתיקון ליקויים בטיחותיים בעקבות קריאות מוקד בלוד
מכרז מס' 10/16 - להתקשרות בשיטת PPP למימון חלקי, הקמה ותחזוקה של בית עירייה עבור עיריית לוד
מכרז מס' 10/16 - נספח ו' (1) - השלמה והבהרות מטלות יזם והשלמת תכנון
מכרז מס' 10/16 - סיכום מפגש קבלנים מיום 28.2.16
מכרז מס' 10/16 - להקמת בית העירייה, הודעה מס' 2 על עדכון מועדי המכרז
מכרז מסגרת פומבי מס' 09/16 - לאספקה והתקנת דשא סינטטי בעיר לוד
מכרז מס' 9/16 - הודעה על הבהרות ועדכון תנאי סף והארכת מועד הגשה
מכרז מס' 9/16 -להספקת דשא סינטטי - תשובות והבהרות
מכרז מסגרת פומבי מס' 08/16 - לאספקת טובין מסוג ציוד חשמל ותאורה לעיריית לוד
מכרז מס' 6/16 - למתן שירותי גבייה משפטיים עבור עיריית לוד
תשובות והבהרות למכרז מסגרת פומבי מס' 6/16 לשירותי גבייה משפטיים עבור עיריית לוד
מכרז מס' 5/16 - לביצוע עבודות אחזקת כבישים, תשתיות ופיתוח בעיר לוד
מכרז מס' 4/16 - לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ במוסדות חינוך, תרבות וציבור בעיר לוד
מכרז מס' 3/16 - לאספקת והתקנת מערכות אבטחה
מפרט טכני למכרז מס' 3/16 - חלק א | חלק ב | חלק ג
מכרז פומבי מס' 2/2016 – קבלנים לעבודות פיתוח בשכונת שער העיר לוד
מכרז פומבי מס' 2/2016 – כתב כמויות
מכרז מס' 2/16 - לאספקת טובין מסוג נייר וציוד משרדי למוסדות חינוך וציבור בעיר לוד
מכרז מס' 2/16 - אומדן עלויות ציוד משרדי ומוצרי נייר
מכרזי חברה כלכלית לוד לשנת 2016
מכרז פומבי מס' 05/2016 - למימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל לצריכה עצמית בטכנולוגיית PV (פוטו-וולטאי), במסגרת הסדרת מונה נטו
מכרז פומבי מס' 4/16 - לביצוע עבודות פיתוח, סלילת כבישים, מדרכות, תשתיות מים, ביוב, תיעול, חשמל ותאורה, גינון והשקיה
מכרז פומבי מס' 4/16 - חוברת מפרטים וכתב כמויות
קול קורא: שירותי ייעוץ אסטרטגי ותכנוני לעירוניות חכמה, חוסן וקיימות לעיר לוד
מכרז פומבי מס' 3/16 - לביצוע מבני ציבור בשכונת אחיסמך וברחבי העיר לוד – חוברת 1
מכרז פומבי מס' 3/16 - כתבי כמויות ומחירים – חוברת 3 מתוך 3
מכרז פומבי מס' 3/16 - חוברת 2 מתוך 3
מכרז פומבי מס' 3/16 - טבלת ריכוז הצעות
מכרז פומבי מס' 1/16 לאספקה, פיזור והידוק מילוי בשכונת אחיסמך בלוד

ארכיון מכרזי עבודות והספקת שירותים - 2015
ארכיון מכרזים ודרושים - 2014
ארכיון מכרזים ודרושים - 2013
ארכיון מכרזים ודרושים - 2012
ארכיון מכרזים ודרושים - 2011
ארכיון מכרזים ודרושים - 2010קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום