אודות העירייה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"    צו היטל המיסים 

    החלטות ועדת ערר 

    אישור לרשם המקרקעין (טאבו) 2015 

    נוהל הקצאת חנייה שמורה לרכב נכה 

    פנייה לתושב נכה שהוקצתה לו חנייה שמורה לנכה 

    הנחות מארנונה לשנת 2015 

    הנחות אחרות 2015 

    הנחה לפי מבחן הכנסה 2015 

    חוקי עזר עירוניים 

    תבחינים וקריטריונים לתמיכות - 2015 

    נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשות המקומית 

   אמות מידה לתמיכה באגודות הספורט - 2015 

   בקשה לקבלת תמיכות מעיריית לוד לשנת 2016 

   תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 2016 

   טבלת סיכום חלוקת תמיכות לשנית 2015-2016 

   תבחינים למתן תמיכות לשנת 2017 + טפסים  
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום