שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"מכרזים - כוח אדם
     
2018
טופס הגשת מועמדות למכרז כוח אדם בעירייה
מכרז מס' 189/18 – רכז/ת פסולת ומחזור – להגשה עד 27.12.18
מכרז מס' 188/18 – בודק/ת בקשות להיתרי בנייה – להגשה עד 27.12.18
מכרז מס' 187/18 – מנהל/ת חשבונות בגזברות – להגשה עד 27.12.18
מכרז מס' 186/18 – עו"ס/ית כוללני/ת – להגשה עד 27.12.18
מכרז מס' 185/18 – עובד/ת סוציאלי/ת קהילה נגישה – להגשה עד 27.12.18
מכרז מס' 184/18 – עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת – שיקום – להגשה עד 27.12.18
מכרז מס' 183/18 – סגן/ית מהנדס העיר – להגשה עד 30.11.18
מכרז מס' 182/18 – מנהל/ת מערכות מידע ראשי – להגשה עד 7.12.18
מכרז מס' 181/18 – רכז/ת מועדון נוער – להגשה עד 7.12.18
מכרז מס' 179/18 – רכז/ת תעשיות ואיכות הסביבה – להגשה עד 30.11.18
מכרז מס' 178/18 – מנהל/ת מחלקת היטלי פיתוח – להגשה עד 30.11.18
מכרז מס' 177/18 – פקיד/ת כח אדם באגף משאבי אנוש – להגשה עד 30.11.18
מכרז מס' 176/18 – רכז/ת הכנה לצה"ל – להגשה עד 30.11.18
מכרז מס' 175/18 – קצין/ת ביקור סדיר – להגשה עד 30.11.18
מכרז מס' 174/18 – מזכיר/ת לשכת מבקר העירייה – להגשה עד 30.11.18
מכרז מס' 173/18 – עו"ס/ית כוללני/ת – גישור – להגשה עד 25.11.18
מכרז מס' 172/18 – רכז/ת פעילות בקהילה – להגשה עד 25.11.18
מכרז מס' 171/18 – רכז/ת גינות קהילתיות וקיימות – להגשה עד 25.11.18
מכרז מס' 170/18 – מדריך/ה בתוכנית מעטפת רכה – להגשה עד 25.11.18
מכרז מס' 169/18 – עו"ס/ית כוללני/ת – שיקום – להגשה עד 25.11.18
מכרז מס' 168/18 – מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית – להגשה עד 25.11.18
מכרז מס' 167/18 – עו"ס/ית צעירים וצעירות - במסגרת תוכנית יתד – להגשה עד 25.11.18
מכרז מס' 166/18 – מדריך/ת תוכנית סביבה תומכת לאנשים עם מוגבלות שכלית – להגשה עד 25.11.18
מכרז מס' 163/18 – עובד/ת תכנית "גשרים" - קידום נוער – להגשה עד 20.11.18
מכרז מס' 162/18 – רכז/ת פסולת ומחזור – להגשה עד 20.11.18
מכרז מס' 161/18 – עו"ס/ית תכנית "נושמים לרווחה" – להגשה עד 20.11.18
מכרז מס' 160/18 – עו"ס/ית לטיפול בנפגעי סמים – להגשה עד 20.11.18
מכרז מס' 159/18 – עו"ס/ית חינוך מיוחד – להגשה עד 20.11.18
מכרז מס' 158/18 – רכז/ת תוכנית "בשבילי" – להגשה עד 16.10.18
מכרז מס' 157/18 – עו"ס/ית רכז/ת חוק נוער ומשפחות במשבר – להגשה עד 16.10.18
מכרז מס' 156/18 – רכז/ת מערך ותפעול פסולת ומחזור – להגשה עד 16.10.18
מכרז מס' 155/18 – אחראי/ת נושא פרט באגף משאבי אנוש – להגשה עד 16.10.18
מכרז מס' 154/18 – פקח/ית הממונה על ציד בעלי חיים - במחלקה הוטרינרית – להגשה עד 16.10.18
מכרז מס' 153/18 – מדריך/ה ליחידה לטיפול בנפגעי סמים – להגשה עד 16.10.18
מכרז מס' 152/18 – רכז/ת מועדון קשישים לחברה ערבית – להגשה עד 16.10.18
מכרז מס' 151/18 – עו"ס/ית שיקום האסיר – להגשה עד 16.10.18
מכרז מס' 150/18 – מדריך/ה למע"ש – להגשה עד 16.10.18
מכרז מס' 149/18 – עו"ס/ית למועדונית משולבת – להגשה עד 16.10.18
מכרז מס' 148/18 – עו"ס/ית כוללני/ת – רכז/ת תוכנית ניצוץ לחיילים – להגשה עד 16.10.18
מכרז מס' 147/18 – עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת - מרכז לאלימות במשפחה – להגשה עד 17.9.18
מכרז מס' 146/18 – עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת במע"ש – להגשה עד 17.9.18
מכרז מס' 145/18 – עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת – שיקום – להגשה עד 17.9.18
מכרז מס' 144/18 – עובד/ת ביקורת – להגשה עד 17.9.18
מכרז מס' 143/18 – פקח/ית שיטור עירוני – להגשה עד 17.9.18
מכרז מס' 142/18 – מגשר/ת בקהילת חבר העמים - יחידת הנוער – להגשה עד 17.9.18
מכרז מס' 141/18 – קצין/ת ביקור סדיר לחברה הערבית – להגשה עד 17.9.18
מכרז מס' 140/18 – רכז/ת מנהיגות – יחידת הנוער העירונית – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 139/18 – רכז/ת אכיפה סביבתי/ת – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 138/18 – ספרן/ית בספריה עירונית – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 137/18 – פסיכולוג/ית חינוכי/ת – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 136/18 – עובד/ת תכנית גשרים וקידום נוער – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 135/18 – רכז/ת קהילה לאזרחים וותיקים – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 134/18 – מדריך/ת ניצוץ – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 132/18 – עו"ס/ית רכז/ת חוק נוער ומשפחות במשבר – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 131/18 – עו"ס/ית שיקום – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 130/18 – עו"ס/ית נערות – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 129/18 – עו"ס/ית כוללני/ת – תחנה לייעוץ ונישואין – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 128/18 – עו"ס/ית אזרחים וותיקים ניצולי שואה – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 127/18 – עו"ס/ית חינוך מיוחד – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 126/18 – מלווה ניצולי שואה – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 125/18 – עו"ס/ית התמכרויות – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 124/18 – עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 123/18 – מדריך/ה סביבה תומכת לאנשים עם מוגבלויות – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 122/18 – עו"ס/ית חדרי שלווה לחברה הערבית – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 121/18 – מדריך/ה בתוכנית אור – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 120/18 – רכז/ת תכנית אור – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 119/18 – מדריך/ה משפחות לתוכנית נתיבים להורות – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 118/18 – עו"ס/ית חדרי שלווה – להגשה עד 23.8.18
מכרז מס' 117/18 - עובד/ת סוציאלי/ת מעטפת לנערות - חברה ערבית - להגשה עד 31.7.18
מכרז מס' 116/18 - רכז/ת תעסוקה לצעירים/ות - להגשה עד 31.7.18
מכרז מס' 115/18 - עובד/ת סוציאלי/ת מעטפת צעירים/ות - להגשה עד 31.7.18
מכרז מס' 114/18 - רכז/ת תוכנית מנהיגות עולה - להגשה עד 31.7.18
מכרז מס' 113/18 - סגן/ית מנהלת האגף לשילוב חברתי - להגשה עד 31.7.18
מכרז מס' 112/18 - פקחי שיטור משולב - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 111/18 - קצין/ת בטיחות בתעבורה - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 110/18 - מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 109/18 - עו''ס/ית מנהל/ת מט''ל-בית חם לנערים - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 108/18 - פקיד/ת כ''א באגף משאבי אנוש - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 107/18 - רכז/ת גינות קהילתיות וקיימות - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 106/18 - רכז-/ אכיפה סביבתית וניהול תשתיות - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 105/18 - מדריך/ ת נוער- רכז/ת מועדון נייד נגרר לנוער - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 104/18 - מאתר/ת צעירים לקהילת יוצאי אתיופיה - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 103/18 - עו''ס/ית למועדונית משולבת - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 102/18 - פרויקטור/ת קליטה - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 101/18 - עו"ס/ית חינוך מיוחד - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 100/18 - מדריך/ת תוכנית סביבה תומכת - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 99/18 - רכז/ת חוק נוער ומשפחות במשבר - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 98/18 - עובד/ת אמ''ת - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 97/18 - רכז/ת עבודת ביקורת - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 96/18 - כלכלן/ית באגף הנדסה - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 95/18 - מנהל/ת התנדבות רשותי בחינוך-מעודכן - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 94/18 - רכז/ת מנהיגות יישובית/ת - להגשה עד 12.7.18
מכרז מס' 93/18 - ספרן/ית מידען/ית בספרייה העירונית - להגשה עד 7.6.18
מכרז מס' 92/18 - מנהל/ת היחידה לאיכות הסביבה - להגשה עד 7.6.18
מכרז מס' 91/18 - רכז/ת מוקד קליטה - להגשה עד 7.6.18
מכרז מס' 90/18 - סגן/ית מנהלת האגף לשילוב חברתי - להגשה עד 7.6.18
מכרז מס' 89/18 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת – להגשה עד 7.6.18
מכרז מס' 88/18 - עו"ס/ית פגיעות מיניות – להגשה עד 7.6.18
מכרז מס' 87/18 - עו"ס/ית לקשיש – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 86/18 - רכז/ת מועדון לקשישים- אתיופים – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 85/18 - רכז/ת תוכנית בשבילי – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 84/18 - מזכיר/ת ועדת החלטה – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 83/18 - עו''סים מטפלים לגיל הרך- נתיבים להורות – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 82/18 - מדריך/ה מאתר-ת נוער וצעירים – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 81/18 - מטפלים לגיל הרך- נתיבים להורות – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 80/18 - עו''ס/ת מנהל-ת מט''ל-בית חם לנערים – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 79/18 - מדריך/ת נוער-על''א – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 78/18 - רכז/ת פעילות בקהילה-על''א – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 77/18 - מדריך/ת נוער חברה ערבית -על''א – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 76/18 - מאתר/ת צעירים לקהילת יוצאי אתיופיה – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 75/18 - רכז/ת מניעה והסברה בנושא סמים ואלכוהול לחברה ערבית – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 74/18 - רכז/ת תחום הורות ומשפחה – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 73/18 - פסיכולוג/ית חינוכי/ת – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 72/18 - רכז/ת אכיפה סביבתית וניהול תשתיות – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 71/18 - רכז/ת גינות קהילתיות וקיימות – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 70/18 - קצין/ת בטיחות בתעבורה – להגשה עד 31.5.18
מכרז מס' 69/18 - סייע/ת כיתתית חינוך מיוחד בבתי ספר – להגשה עד 30.4.18
מכרז מס' 68/18 - רכז/ת פרויקטים – להגשה עד 30.4.18
מכרז מס' 67/18 - עובד/ת פרויקט גשרים – להגשה עד 30.4.18
מכרז מס' 66/18 - ספרן/ית-מידען/ית בספרייה העירונית – להגשה עד 30.4.18
מכרז מס' 65/18 - מתכנן/ת סביבתי/ת ביחידה הסביבתית – להגשה עד 30.4.18
מכרז מס' 64/18 - מדריך/ת נוער חברה ערבית - על"א – להגשה עד 30.4.18
מכרז מס' 63/18 - רכז/ת פעילות בקהילה - על"א – להגשה עד 30.4.18
מכרז מס' 62/18 - רכז/ת מועדון נוער חברה ערבית - על"א – להגשה עד 30.4.18
מכרז מס' 61/18 - עובד/ת אמ"ת – להגשה עד 30.4.18
מכרז מס' 60/18 - עו"ס נושא מוגבלויות – להגשה עד 30.4.18
מכרז מס' 59/18 - עו"ס כוללני/ת ועו"ס שיקום – להגשה עד 30.4.18
מכרז מס' 57/18 - עו"ס מנהל/ת מט"ל - בית חם לנערים – להגשה עד 30.4.18
מכרז מס' 56/18 - עו"ס למועדונית בעיות התנהגות – להגשה עד 30.4.18
מכרז מס' 55/18 - מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית – להגשה עד 30.4.18
מכרז מס' 54/18 - עו"ס משטרה – להגשה עד 30.4.18
מכרז מס' 53/18 - עו"ס מועדונית – להגשה עד 30.4.18
מכרז מס' 50/18 - רכז/ת גינות קהילתיות וקיימות – להגשה עד 20.3.18
מכרז מס' 49/18 - קצין/ת בטיחות בתעבורה – להגשה עד 20.3.18
מכרז מס' 48/18 - מנהל/ת מחלקת תשתיות ופיתוח – להגשה עד 20.3.18
מכרז מס' 47/18 - עו"ס/ית שיקום – להגשה עד 20.3.18
מכרז מס' 46/18 - עו"ס/ית נושמים לרווחה – להגשה עד 20.3.18
מכרז מס' 44/18 - רכז/ת מוקד קליטה – להגשה עד 20.3.18
מכרז מס' 43/18 - עובד/ת סוציאלי/ת נושא מוגבליות – להגשה עד 20.3.18
מכרז מס' 42/18 - עו"ס/ית כוללני/ת – שיקום – להגשה עד 20.3.18
מכרז מס' 41/18 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת - ועדות החלטה – להגשה עד 20.3.18
מכרז מס' 40/18 - עו"ס/ית שיקום האסיר – להגשה עד 20.3.18
מכרז מס' 39/18 - עו"ס/ית מנהל/ת מועדונית לבעיות התנהגות – להגשה עד 20.3.18
מכרז מס' 38/18 - עו"ס/ית טיפול בקשישים – להגשה עד 20.3.18
מכרז מס' 37/18 - מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית – להגשה עד 20.3.18
מכרז מס' 36/18 - מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית – להגשה עד 20.3.18
מכרז מס' 35/18 - עו"ס/ית כוללני/ת - במרכז למניעת אלימות במשפחה – להגשה עד 20.3.18
מכרז מס' 32/18 - סגן/ית מנהלת האגף לשילוב חברתי – להגשה עד 1.3.18
מכרז מס' 31/18 - עוס/ית כוללני/ת מרכז נושא שיקום – להגשה עד 1.3.18
מכרז מס' 29/18 - עוס/ית אמת - איסוף מידע ותכנון – להגשה עד 1.3.18
מכרז מס' 28/18 - עובד/ת קידום נוער חברה ערבית – להגשה עד 26.2.18
מכרז מס' 27/18 - רכז/ת גינות קהילתיות וקיימות – להגשה עד 26.2.18
מכרז מס' 26/18 - פקח/ית נכסים – להגשה עד 26.2.18
מכרז מס' 25/18 - מנהל/ת מחלקת היטלי פיתוח והיטלי השבחה – להגשה עד 26.2.18
מכרז מס' 24/18 - מתכלל/ת נושא גיל הרך – להגשה עד 26.2.18
מכרז מס' 23/18 - עו"ס/ית מנהל/ת למועדונית לבעיות התנהגות – להגשה עד 26.2.18
מכרז מס' 22/18 - עו"ס/ית לקשיש – להגשה עד 26.2.18
מכרז מס' 20/18 - עו"ס/ית במחלקה לקשיש – להגשה עד 1.2.18
מכרז מס' 19/18 - עו"ס/ית כוללני/ת במעש – להגשה עד 1.2.18
מכרז מס' 18/18 - עובד/ת יחידת משאבי אנוש – להגשה עד 1.2.18
מכרז מס' 17/18 - מזכיר/ת ועדת החלטה – להגשה עד 1.2.18
מכרז מס' 16/18 - עו"ס/ית מעטפת – להגשה עד 1.2.18
מכרז מס' 14/18 - עו"ס/ית כוללני/ת - פרט ומשפחה - להגשה עד 22.1.18
מכרז מס' 11/18 - מדריך/ת העשרה בתכנית ראשית - להגשה עד 22.1.18
מכרז מס' 10/18 - מטפלים לגיל הרך- נתיבים להורות - להגשה עד 22.1.18
מכרז מס' 9/18 - מזכיר/ה מבקר הרשות - להגשה עד 22.1.18
מכרז מס' 8/18 - עו"ס/ית כוללני/ת - מרכז לאלימות במשפחה - להגשה עד 22.1.18
מכרז מס' 7/18 - עובד/ת סוציאלי/ת - מיצוי זכויות וקהילה - להגשה עד 22.1.18
מכרז מס' 6/18 - מדריך/ה מאתר/ת נוער וצעירים - להגשה עד 22.1.18
מכרז מס' 5/18 - רכז/ת מועדון נוער - להגשה עד 22.1.18
מכרז מס' 4/18 - רכז/ת תחום התנדבות נוער - להגשה עד 22.1.18
מכרז מס' 3/18 - מנהל/ת התנדבות רשותי/ת בחינוך - להגשה עד 22.1.18
מכרז מס' 2/18 - חשב/ת שכר - להגשה עד 22.1.18
מכרז מס' 1/18 - סגן/ת מנהלת האגף לשילוב חברתי - להגשה עד 22.1.18
2017
מכרז מס' 161/17 - עוס/ית קהילתי/ת-טיפול בקשיש – להגשה עד 28.12.17
מכרז מס' 160/17 - מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית - מגזר הערבי – להגשה עד 28.12.17
מכרז מס' 159/17 - רכז/ת צוות בניית הסכמות בבתים משותפים – להגשה עד 28.12.17
מכרז מס' 158/17 - מדריך/ה לתוכנית נתיבים להורות – להגשה עד 28.12.17
מכרז מס' 157/17 - מנהל/ת תוכנית נתיבים להורות – להגשה עד 28.12.17
מכרז מס' 156/17 - מדריך/ה לתוכנית אור – להגשה עד 28.12.17
מכרז מס' 155/17 - עו''ס/ית צעירים וצעירות- במסגרת תוכנית יתד – להגשה עד 28.12.17
מכרז מס' 154/17 - רכז/ת תעסוקה במרכז עוצמה – להגשה עד 28.12.17
מכרז מס' 153/17 - עובד/ת סוציאלי/ת מעטפת – להגשה עד 28.12.17
מכרז מס' 150/17 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת - פרט ומשפחה – להגשה עד 6.12.17
מכרז מס' 149/17 - עוס/ית קהילתי/ת טיפול בקשישים – להגשה עד 6.12.17
מכרז מס' 148/17 - פקח/ית רובע – להגשה עד 6.12.17
מכרז מס' 147/17 - עוזר/ת מנהלתי/ת לתוכנית ניצנים – להגשה עד 6.12.17
מכרז מס' 146/17 - מנהל/ת מחלקת תשתיות ופיתוח – להגשה עד 6.12.17
מכרז מס' 145/17 - עובד/ת סוציאלי מעטפת - להגשה עד 20.11.17
מכרז מס' 143/17 - מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית - להגשה עד 20.11.17
מכרז מס' 142/17 - מנהל/ת המחלקה לספורט עממי אירועים ומפעלים קהילתיים - להגשה עד 20.11.17
מכרז מס' 141/17 - רכז/ת אכיפה סביבתית וניהול תשתיות - להגשה עד 20.11.17
מכרז מס' 140/17 - עו"ס/ית צעירים וצעירות- במסגרת תוכנית יתד - להגשה עד 20.11.17
מכרז מס' 139/17 - עו"ס/ית כוללני-ת- פרט ומשפחה - להגשה עד 20.11.17
מכרז מס' 138/17 - מדריך/ת תוכנית סביבה תומכת לאנשים עם מוגבלות שכלית - להגשה עד 20.11.17
מכרז מס' 137/17 - מדריכ/ה למועדונית טיפולית לעיצוב התנהגות - להגשה עד 20.11.17
מכרז מס' 136/17 - רכז/ת למועדון חברתי לבוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית - להגשה עד 20.11.17
מכרז מס' 135/17 - פקח/ית הממונה על ציד בעלי חיים- במחלקה הוטרינרית - להגשה עד 20.11.17
מכרז מס' 132/17 - מאתר/ת צעירים יוצאי אתיופיה - להגשה עד 31.10.17
מכרז מס' 131/17 - מדריך/ה לתוכנית אור- להגשה עד 31.10.17
מכרז מס' 130/17 - עובד/ת סוציאלי/ת ועדות החלטה - להגשה עד 31.10.17
מכרז מס' 129/17 - עובד/ת סוציאלי/ת מעטפת - להגשה עד 31.10.17
מכרז מס' 126/17 - עובד/ת סוציאלי/ת מיצוי זכויות וקהילה – להגשה עד 15.10.17
מכרז מס' 125/17 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת – להגשה עד 15.10.17
מכרז מס' 124/17 - רכז/ת עבודת ביקורת – להגשה עד 15.10.17
מכרז מס' 123/17 - מזכיר/ה בלשכת ראש העיר – להגשה עד 15.10.17
מכרז מס' 122/17 - רכז/ת תעסוקה במרכז עוצמה – להגשה עד 15.10.17
מכרז מס' 121/17 - מנהל/ת מחלקת תכנון תנועה באגף הנדסה – להגשה עד 15.10.17
מכרז מס' 120/17 - מנהל/ת מחלקת תשתיות ופיתוח – להגשה עד 15.10.17
מכרז מס' 119/17 - מנהל/ת מחלקת תכנון אורבני – להגשה עד 15.10.17
מכרז מס' 118/17 - מזכיר/ת הוועדות לתכנון טיפול- וועדות החלטה – להגשה עד 15.10.17
מכרז מס' 117/17 - חשמלאי/ת – להגשה עד 15.10.17
מכרז מס' 116/17 - רכז/ת למועדון חברתי לבוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית – להגשה עד 15.10.17
מכרז מס' 115/17 - מנהל/ת מחלקת בינוי ציבורי – להגשה עד 10.9.17
מכרז מס' 114/17 - מדריך/ה למועדונית טיפולית לעיצוב התנהגות – להגשה עד 10.9.17
מכרז מס' 113/17 - עו"ס/ית רכז/ת מועדונית לבעיות התנהגות – להגשה עד 10.9.17
מכרז מס' 112/17 - עובד/ת סוציאלי/ת רכז/ת שיקום – להגשה עד 10.9.17
מכרז מס' 111/17 - פקח/ית הממונה על ציד בעלי חיים - המחלקה הווטרינרית – להגשה עד 10.9.17
מכרז מס' 108/17 - רכז/ת מתנדבים לשעת חירום - להגשה עד 27.8.17
מכרז מס' 107/17 - עובד/ת סוציאלי/ת נוער וצעירים - להגשה עד 27.8.17
מכרז מס' 106/17 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת - להגשה עד 27.8.17
מכרז מס' 105/17 - מדריך/ה מאתר נוער וצעירים - להגשה עד 27.8.17
מכרז מס' 104/17 - מנהל/ת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון - להגשה עד 27.8.17
מכרז מס' 103/17 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני - עו"ס מיצוי זכויות - להגשה עד 27.8.17
מכרז מס' 102/17 - מדריך/ת תוכנית סביבה תומכת - להגשה עד 27.8.17
מכרז מס' 101/17 - מזכיר/ת וועדות החלטה והמרכז למניעת אלימות - להגשה עד 27.8.17
מכרז מס' 100/17 - מנהל/ת מחלקת החינוך היסודי - להגשה עד 20.8.17
מכרז מס' 98/17 - עובד/ת סוציאלי/ת ועדות החלטה – להגשה עד 7.8.17
מכרז מס' 97/17 - עובד/ת סוציאלי/ת - צעירים וצעירות – להגשה עד 7.8.17
מכרז מס' 96/17 - עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת מרכז מניעת אלימות במשפחה – להגשה עד 7.8.17
מכרז מס' 95/17 - עובד/ת סוציאלי/ת רכז/ת תוכנית סביבה תומכת – להגשה עד 7.8.17
מכרז מס' 94/17 - עובד/ת סוציאלי כוללני/ת - מרכז מניעת אלימות במשפחה – להגשה עד 7.8.17
מכרז מס' 93/17 - מנהל/ת שיטור עירוני – להגשה עד 7.8.17
מכרז מס' 92/17 - רכז/ת תחום התנדבות נוער – להגשה עד 7.8.17
מכרז מס' 91/17 - רכז/ת מועדון חברתי לבעלי מוגבלויות שכלית התפתחותית – להגשה עד 7.8.17
מכרז מס' 90/17 - מנהל/ת התנדבות רשותי/ת בחינוך – להגשה עד 31.7.17
מכרז מס' 89/17 - רכז/ת מועדון גבוליים – להגשה עד 31.7.17
מכרז מס' 88/17 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת – להגשה עד 31.7.17
מכרז מס' 87/17 - רכז/ת אכיפה סביבתית וניהול תשתיות – להגשה עד 31.7.17
מכרז מס' 86/17 - מוקדן/ית במוקד העירוני – להגשה עד 31.7.17
מכרז מס' 85/17 - מנהל/ת מחלקת תכנון תנועה – להגשה עד 25.7.17
מכרז מס' 84/17 - פקח/ית רובע – להגשה עד 25.7.17
מכרז מס' 83/17 - רכז/ת מועדון נוער – להגשה עד 25.7.17
מכרז מס' 82/17 - בודק/ת תוכניות במחלקת רישוי הבנייה – להגשה עד 25.7.17
מכרז מס' 81/17 - קצין/ת ביקור סדיר- מגזר ערבי – להגשה עד 25.7.17
מכרז מס' 80/17 - עובד/ת קידום נוער בפרויקט גשרים - להגשה עד 29.6.17
מכרז מס' 79/17 - אם/אב בית במועדונית רקפת - להגשה עד 29.6.17
מכרז מס' 78/17 - מתאם/ת הסעות - שח"מ - להגשה עד 4.6.17
מכרז מס' 77/17 - מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית- 360 - להגשה עד 4.6.17
מכרז מס' 76/17 - מנהל/ת מחלקת אשפה - להגשה עד 4.6.17
מכרז מס' 75/17 - סייע/ת כיתתית (תגבור/צמודה) חינוך מיוחד בבתי ספר – להגשה עד 13.06.17
מכרז מס' 74/17 - רכז/ת מועדון מתנדבות אלה - עלא - להגשה עד 4.6.17
מכרז מס' 73/17 - מפקח/ת בנייה - להגשה עד 4.6.17
מכרז מס' 72/17 - מנהל/ת שיטור עירוני - להגשה עד 4.6.17
מכרז מס' 71/17 - עו"סית חינוך מיוחד - להגשה עד 4.6.17
מכרז מס' 70/17 - קצין/ת ביקור סדיר-מגזר ערבי – להגשה עד 13.06.17
מכרז מס' 69/17 - מנהל/ת מחלקת תכנון תנועה - להגשה עד 29.6.17
מכרז מס' 68/17 - מדריך/ה לתכנית נתיבים להורות - להגשה עד 29.6.17
מכרז מס' 67/17 - מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית - להגשה עד 4.6.17
מכרז מס' 66/17 - עו"ס/ית לנפגעי סמים - להגשה עד 4.6.17
מכרז מס' 62/17 - חשמלאי/ת - להגשה עד 29.6.17
מכרז מס' 61/17 - פקח/ית רובע - להגשה עד 4.6.17
מכרז מס' 60/17 - מנהל/ת רובע- מזרחי ומגזר ערבי– להגשה עד 20.4.17
מכרז מס' 59/17 - פקיד/ת רישוי - בודק/ת תוכניות במחלקת רישוי הבנייה– להגשה עד 20.4.17
מכרז מס' 58/17 - פסיכולוג/ית חינוכי/ת בשרות הפסיכולוגי העירוני– להגשה עד 20.4.17
מכרז מס' 56/17 - עו"ס/ית כוללני/ת– להגשה עד 20.4.17
מכרז מס' 55/17 - מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית– להגשה עד 20.4.17
מכרז מס' 54/17 - רכז/ת הכנה לצה"ל – להגשה עד 13.04.17
מכרז מס' 53/17 - רכז/ת מועדון נוער – להגשה עד 13.04.17
מכרז מס' 52/17 - מנהל/ת יחידת נוער עירונית – להגשה עד 13.04.17
מכרז מס' 51/17 - עובד סוציאלי כוללני – להגשה עד 13.04.17
מכרז מס' 50/17 - מתאם/ת הסעות- שח"מ – להגשה עד 13.04.17
מכרז מס' 49/17 - רכז/ת למועדונית אוטיסטים – להגשה עד 13.04.17
מכרז מס' 47/17 - רכז/ת מועדון גבוליים – להגשה עד 13.04.17
מכרז מס' 44/17 - מדריך/ת נוער – רכז/ת הניידת – להגשה עד 20.4.17
מכרז מס' 43/17 - מדריך/ת נוער רכז/ת פעילות ספורט – להגשה עד 20.4.17
מכרז מס' 42/17 - רכז/ת צוות- עיר ללא אלימות – להגשה עד 20.4.17
מכרז מס' 41/17 - מנהל/ת מחלקת אשפה – להגשה עד 20.4.17
מכרז מס' 39/17 - מדריך/ה למועדונית אוטיסטים הראל - להגשה עד 23.3.17
מכרז מס' 38/17 - מנהל/ת האגף לרישוי ופיקוח על הבנייה - להגשה עד 23.3.17
מכרז מס' 37/17 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת פרט ומשפחה - להגשה עד 23.3.17
מכרז מס' 34/17 - רכז/ת מתנדבות אלה- על"א - להגשה עד 23.3.17
מכרז מס' 33/17 - חשמלאי/ת - להגשה עד 23.3.17
מכרז מס' 32/17 - רכז/ת אכיפה סביבתית וניהול תשתיות - להגשה עד 12.3.17
מכרז מס' 28/17 - רכז/ת תוכנית חדרים חמים-360 – להגשה עד 23.2.17
מכרז מס' 27/17 - מדריך/ה לתוכנית אור – להגשה עד 23.2.17
מכרז מס' 26/17 - עו"ס/ית חדרים חמים- בבתי ספר- 360 – להגשה עד 23.2.17
מכרז מס' 25/17 - מטפלים/ות לגיל הרך- נתיבים להורות – להגשה עד 23.2.17
מכרז מס' 24/17 - מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית- 360 – להגשה עד 23.2.17
מכרז מס' 22/17 - רכז/ת מועדון לקשישים- אתיופים – להגשה עד 23.2.17
מכרז מס' 21/17 - פקחי שיטור משולב – להגשה עד 23.2.17
מכרז מס' 19/17 - פקח/ית המחלקה הוטרינרית - להגשה עד 12.3.17
מכרז מס' 20/17 - מנהל/ת מחלקת רישוי בנייה – להגשה עד 23.2.17
מכרז מס' 18/17 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת – להגשה עד 23.2.17
מכרז מס' 17/17 - מזכיר/ת וועדות החלטה והמרכז למניעת אלימות – להגשה עד 23.2.17
מכרז מס' 16/17 - רכז/ת מועדון נוער – להגשה עד 23.2.17
מכרז מס' 15/17 - רכז/ת הכנה לצה"ל – להגשה עד 23.2.17
מכרז מס' 13/17 - עובד/ת סוציאלי/ת- נפגעי סמים – להגשה עד 20.02.2017
מכרז מס' 12/17 - מנהל/ת יחידת נוער עירונית – להגשה עד 23.2.17
מכרז מס' 11/17 - מנהל/ת התנדבות רשותי/ת בחינוך – להגשה עד 20.02.2017
מכרז מס' 10/17 - אח/ות לביה"ס רימון – להגשה עד 20.02.2017
מכרז מס' 9/17 - מדריך/ה מאתר/ת - שח"מ - להגשה עד 09.02.17
מכרז מס' 8/17 - מתאם/ת הסעות- שחמ – להגשה עד 20.02.2017
מכרז מס' 7/17 - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת - להגשה עד 09.02.17
מכרז מס' 6/17 - עובד/ת סוציאלי/ת לקהילה - להגשה עד 09.02.17
מכרז מס' 5/17 - עובד/ת סוציאלי/ת שדה תעופה – להגשה עד 20.02.2017
מכרז מס' 4/17 - מדריך/ת העשרה בתוכנית ראשית- מגזר ערבי- 360 – להגשה עד 20.02.2017
מכרז מס' 3/17 - מנהל/ת רובע באיזור תעשייה צפוני – להגשה עד 23.2.17
מכרז מס' 2/17 - מנהלי רובע- מזרחי ומגזר ערבי – להגשה עד 23.2.17
מכרז מס' 1/17 - כלכלן/ית באגף הנדסה - להגשה עד 09.02.17

ארכיון דרושים - 2016
ארכיון דרושים - 2015
ארכיון מכרזים ודרושים - 2014
ארכיון מכרזים ודרושים - 2013
ארכיון מכרזים ודרושים - 2012
ארכיון מכרזים ודרושים - 2011
ארכיון מכרזים ודרושים - 2010קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום