הודעות הדובר - ישן
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר - ישן

פסג"ה לוד - פותחת את שנת הלימודים תשס"ח
חדשות

פסג"ה לוד - פותחת את שנת הלימודים תשס"ח

קידום מקצועי של סגלי ההוראה במרכז פסג"ה לוד

 

חשובה אלקיים, מנהלת מרכז פסג"ה לוד - מרכז אזורי לפיתוח סגלי הוראה, פנתה השבוע באיגרת מיוחדת אל המנהלים, המפקחים ועובדי ההוראה, ובה היא מוסרת, בין היתר, את איחולי צוות המרכז לקראת פתיחת שנת הלימודים תשס"ח: "עינינו נשואות קדימה, בתקווה לשנה פורייה ומוצלחת", מציינת חשובה ומוסיפה כי גובשה תכנית השתלמויות בתחומי דעת שונים לשנה"ל תשס"ח מתוך ראייה מאגמת ושותפות מרבית בין כלל הגורמים, העוסקים בפיתוח סגלי הוראה.

"התוכנית נבנתה בהתאם לצרכי מוסדות החינוך, קדימויות במחוז והדגלים המשרדיים ואושרה ע"י צוות ההיגוי במרכז הפסג"ה. תהליך הבניית הזהות של מרכז פסג"ה לוד נמשך תוך כדי התנסות, המלווה בתהליכי בקרה, הערכה ולמידה ומתוך מטרה לספק מענה חינוכי לקידום מקצועי של סגלי ההוראה".

עוד מציינת המנהלת כי פעילות המרכז מתמקדת בנוסף לבניית מערך ההשתלמויות, בליווי ותמיכה של תהליכים בית ספריים, בחשיפה למשאבי למידה- הוראה עדכניים, תכנון מפגשים בין עובדי הוראה מתחומי דעת שונים ויצירת הזדמנויות ללמידת עמיתים. "פעילות המרכז משולבת בפעילות החינוכית היישובית ובפרויקטים ייחודיים הנערכים מדי שנה. המרכז יוזם בכל שנה פרויקטים העוסקים בנושאים אקטואליים דרך פעילות לימודית –חינוכית, חווייתית ומרחיבת אופקים. כגון: פרויקט "ק.ד.ם"- קב' דיון מתמטיות, ניהול ידע בית-ספרי, תערוכה ל-60 שנות מדינה, תערוכה ציורי ילדים בנושא זה"ב ועוד".

בסיום האיגרת מבקשת חשובה למסור בשמה ובשם צוות המדריכות את תודתם והערכתם לכל שותפי התפקיד: צוות הפיקוח, מינהל החינוך, מנהלים, עובדי הרשות ומורי מורים על שיתוף הפעולה והתמיכה בכל העשייה החינוכית הקשורה למרכז הפסג"ה.

ניתן להגיע ולהירשם להשתלמויות דרך האתר העירוני ולהיעזר בשירותי צוות מרכז הפסג"ה.

 קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום