הודעות הדובר - ישן
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר - ישן

מי לוד- תאגיד המים והביוב של העיר לוד החל בפעילותו
חדשות

מי לוד- תאגיד המים והביוב של העיר לוד החל בפעילותו

תעריפי המים לא ישתנו ולא יתייקרו  * המטרה: התייעלות בתחום המים והביוב בעיר, שיפור התשתיות ומניעת התקלות החוזרות והנשנות, שיפור באיכות המים בדגש על בריאות הציבור, ושיפור בשירות לתושבים.

מי- לוד בע"מ- תאגיד המים והביוב שהקימה עיריית לוד- החל את פעילותו לפי חוק "תאגידי מים וביוב". עם תחילת פעילותו הועברה האחריות לאספקת המים ולמתן שירותי ביוב  בעיר לוד לידי התאגיד.

התאגיד הוקם על ידי עיריית לוד לרווחת התושבים, במטרה להביא להתייעלות בתחום משק המים והביוב בעיר, לשיפור רמת התשתיות בעיר ואיכות המים ולשיפור השירות לתושבים.

הקמת התאגיד מבטיחה יעוד ההכנסות ממתן שירותי מים וביוב להשקעה ותחזוקה של מערכות המים והביוב בעיר. כמו כן,  התאגיד צפוי לקבל מענקים מהמדינה לצורך פיתוח התשתיות בעיר.

מעתה חיובי המים והביוב שיוטלו על ידי התאגיד יופרדו מחיובי הארנונה המוטלים על ידי העירייה ויישלחו בשוברים נפרדים. יחד עם זאת, לנוחות התושבים, בתקופה הקרובה מחלקת הגבייה בעיריית לוד תמשיך לטפל בגביית תשלומי המים והביוב וזאת כשירות לתאגיד.

יצוין כי התאגיד הינו חברה בע"מ ומחויב על פי דין לגבות מע"מ. עם זאת יובהר כי תעריפי המים והביוב למגזר הביתי לא ישתנו ולא יתייקרו והם כוללים בתוכם את המע"מ.  רק המגזר העסקי יקבל חשבונית מס בתוספת מע"מ כחוק.

הקמת התאגיד הינה צעד נוסף שנעשה על ידי עיריית לוד במטרה לשפר את התשתיות בעיר, לשפר את השירותים הניתנים לתושבי העיר ולהביא לניהול יעיל של משק המים והביוב בעיר לרווחת תושביה.

בשבוע הבא יפרסם תאגיד המים מי-לוד הודעה לציבור על דרכי ההתקשרות, הן לצורך בירורים והן לצורך העברת הודעות. בשלב הראשון, ימשיך המוקד העירוני לקבל פניות על תקלות ויעבירן לטיפול תאגיד המים, מאוחר יותר תועברנה פניות הציבור בנושא מים וביוב ישירות לתאגיד.

 קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום