בריאות ורווחה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
שירותים לפרט ולמשפחה

נושאים ברשות > בריאות ורווחה > שירותים לפרט ולמשפחה

האגף לשילוב חברתי מציע מגוון שירותים וליווי לפרט ולמשפחה בכלל מעגלי החיים: החל בלידה ועד הגיל השלישי.


מטרתינו היא לסייע במיצוי זכויות הפונים, ולתת טיפול הולם על מנת להבטיח כי כל תושב הזקוק לכך יוכל להנות מסיוע וליווי בעת הצורך. להלן השירותים לפרט ומשפחה:

 בניית אתרים: תבונה-מילניום