בריאות ורווחה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
המחלקה לשירותי קהילה וקליטה

נושאים ברשות > בריאות ורווחה > המחלקה לשירותי קהילה וקליטה

העיר לוד מונה כ-74 אלף תושבים, ממגוון זהויות ותרבויות שונות המהווים מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. המחלקה לשירותי קהילה פועלת מתוך הבנה כי ריבוי התרבויות בעיר מהווה משאב ועוצמה שיכולים להוביל לפיתוחה של העיר ולשיפור איכות החיים של הגרים בה.


שירותי המחלקה פועלים, בין השאר- לפיתוח מנהיגות מקומית בעיר, מתוך התפיסה שעיר חזקה הינה עיר ובה מנהיגות תושבים חזקה ומעורבת.


פיתוח זה יתרום לקידום הפרט, המשפחה, הקהילה והעיר, ולבניית חוסנה של האוכלוסייה לקראת שעת חירום.
 

שירותי המחלקה לתושב:

 

  • "מרכז יהלום" לפיתוח ההון האנושי– לימודים, הכשרות, סיוע בקבלת מלגות וכיוב'.
  • המרכז לגישור ודיאלוג בקהילה – מרכז הפועל לשינוי חברתי ושיפור איכות החיים באמצעות תהליכים ליישוב סכסוכים בהסכמה וביניהם גישור בקהילה ודיאלוג רב-תרבותי.
  • שירות הייעוץ לאזרח – סיוע לתושב במיצוי זכויותיו מול מעסיקים, רשויות וכו'.
  • יחידת ההתנדבות -  יחידה לחיזוק הכוחות ההתנדבותיים בעיר.
  • קליטת עלייה – פעולות לקליטת עולים חדשים וותיקים ושילובם בחברה הישראלית בשיתוף המשרד לקליטת עלייה. במסגרת שירותי המחלקה פועל "מוקד הקליטה לעולי אתיופיה".
  • תחום נשים– בניית תוכניות וליווי קבוצות נשים תוך שיתוף פעולה עם יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה .
  • "קהילה נגישה" - קבוצת פעילים המקדמת את נושא הנגישות בעיר.


בניית אתרים: תבונה-מילניום