בריאות ורווחה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
ספר טלפונים – ראשי תחומים, האגף לשילוב חברתי

נושאים ברשות > בריאות ורווחה > רשימת בעלי תפקידים

תפקיד

שם בעל התפקיד

טלפון

דוא"ל

פקידת קבלת קהל

אסולין שושנה

08-9279849

shoshanaa@lod.muni.il

מנהלת האגף לשילוב חברתי

אורלי דהן

08-9279806

helenac@lod.muni.il

מזכירות האגף

שושנה הלנה

08-9279806

helenac@lod.muni.il

ראש צוות צפון

רחל אבוטבול

08-9279817

rachela@lod.muni.il

ראש צוות מרכז

רונית גריאת

08-9279816

ronitg@lod.muni.il

ראש צוות דרום

מלכה חלי

08-9279866

helim@lod.muni.il

מנהלת המדור לקשיש

פסקל פנינה

08-9279735

pninap@lod.muni.il

מנהל המחלקה לעבודה קהילתית וקליטה

גלבוע רון

08-9279743

rong@lod.muni.il

רכזת חוק סיעוד

להב ליאורה

08-9279731

lioral@lod.muni.il

רכזת חוק סיעוד

דרוזדוב אנה

 -

annad@lod.muni.il

מנהלת התחנה לייעוץ זוגי ומשפחתי

כרמלה יוספי (מזכירה)

08-9279719

karmelay@lod.muni.il

מנהלת המרכז למניעת אלימות במשפחה

יפעת מאירי

08-9279035

meirii@lod.muni.il

רכז היחידה לטיפול בהתמכרויות

דורון אור 

08-9279889

dorono@lod.muni.il

רכזת שיקום האסיר

זנזורי לוין

08-9279015

meravl@lod.muni.il

מרכזת נושא עו"סים לסדרי דין

שולה עיני

08-9279837

shulamite@lod.muni.il

מרכזת נושא עו"סים לחוק הנוער

ליאורה שרעבי

08-9279869

soc_lioras@lod.muni.il

מרכזת נושא שיקום

עירית קרנצלר

08-9279871

iritk@lod.muni.il

מרכזת תחום פיגור

נירה בורג

08-9279870

nirab@lod.muni.il

מרכזת משפחתונים

דורה בודניאצקי

08-9279050

dorab@lod.muni.il

מרכזת מועדוניות

עדנה וינקלר

08-9279828

ednaw@lod.muni.il

רכזת מרכז קשר

איריס אלבו

08-9279882

irisalbo@lod.muni.ilבניית אתרים: תבונה-מילניום