הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

לוד - עיר בוסתן!
חדשות

לוד - עיר בוסתן!

עיריית לוד גיבשה תכנית עירונית להכפלת כמות הצל בעיר ולתוספת של 20,000 עצים לאורכה ורוחבה של העיר * ראש העיר עו"ד יאיר רביבו: "אנו מתחילים לטפל בתוספת עצים ובהצללה הנחוצה לכולנו במרחב הציבורי, לאחר שנים שלא שתלו כלל או עקרו עצים עתיקים וחשובים. יחד אתכם נוביל בע"ה את לוד הירוקה"

בתמונה: כריכת חוברת מדיניות עצים עירונית בלוד

במסגרת המאמצים לשיפור חזות העיר והקמת פארקים, ריאות ירוקות וגנים מודרניים ברחבי העיר, גיבשה עיריית לוד בשנתיים האחרונות בהנחייתו של ראש העיר, עו"ד יאיר רביבו, ובסיוע טובי המומחים בתחום, תכנית עירונית להכפלת כמות הצל בעיר, לפיה תפעל העירייה לתוספת 2,000 עצים חדשים מדי שנה (20,000 עצים בעשור הקרוב), כרצועות ירוקות של נוף גבוה, המתמשכות ושזורות לאורכה ורוחבה של העיר.

"עצי הרחוב מייפים את העיר ומהווים את אחד הגורמים המשמעותיים בשיפור חזות העיר, הם מצלים עלינו בימי הקיץ, מרככים את קווי הרחוב ומחברים את האדם ל"חיק הטבע" ואף מפחיתים את עוצמת רעשי התנועה", אמר ראש העיר, "דוגמא נוספת לכך שאנו נוגעים בכל תחום בעיר, וכעת כאמור, אנו מתחילים לטפל בתוספת עצים ובהצללה הנחוצה לכולנו במרחב הציבורי, לאחר שנים שלא שתלו כלל או עקרו עצים עתיקים וחשובים. יחד אתכם נוביל בע"ה את לוד הירוקה!"

את עיקרי תכנית העבודה עלינו עמלה העירייה בשנתיים האחרונות עם טובי המומחים בתחום, ניתן לראות באתר העירייה.קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום