הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

"מוטב יחדיו" להעצמת השכונות הוותיקות וקידום איכות החיים בלוד
חדשות

"מוטב יחדיו" להעצמת השכונות הוותיקות וקידום איכות החיים בלוד

בתמונה: בישיבת ועדת ההיגוי של "מוטב יחדיו" להעצמת השכונות הוותיקות

בשבוע שעבר התכנסה ועדת היגוי לתוכנית "מוטב יחדיו" בלוד, בראשות מנכ"ל העיריה אהרון אטיאס ומנכ"ל אשלים, דר' רמי סולמני. הוועדה מנתה למעלה מ-50 משתתפים בהם תושבי שכונת שרת וגני אביב, מנהלי אגפי העירייה, מנהלי מחלקות ונציגי עובדים, מנהלי ארגוני הסטודנטים, נציגי רשת המתנ"סים וארגונים שותפים נוספים. בפגישה השתתפו טובה דרופמן מנכ"לית קרן שטיינהארט בישראל, ויואב,רבן נציג פדרציית דטרויט, התומכים בתכנית.

בוועדה הוצגו הישגי התוכנית שהינה תוכנית עירונית בשותפות הג'וינט, בהם פיתוח תחום הגיל הרך ברמה העירונית ובתוכו מינוי רפרנטית לתחום ותכנון אסטרטגי עירוני, גישה חדשנית לעבודה עם בני נוער בעיר המטשטשת  את האבחנה בין נוער "בסיכון" לנוער "נורמטיבי" ובכללם חיבור בין הגורמים המטפלים השונים בעיר, הקמת פורום עירוני משותף לטיפול בחיילים משרתים ובבעיית הנשירה, עליה במספר המשתתפים בשירותים עירוניים בעקבות חיזוק תשתית עירוניות קיימות והנגשתן לתושבי השכונות , והקמת שלוחת מתנ"ס לוי אשכול לטובת תושבי השכונה. 

הדוברים בוועדה ספרו על האתגרים ועל חוויית הסיפוק מההצלחות. כן הוצגה תוכנית העבודה לשנת תשע"ח שמציבה את היעדים המרכזיים הבאים: העמקת  הקשר והשותפות בין התושבים לרשות, פיתוח מענים קהילתיים באמצעות מתנדבים ותושבים פעילים, איגום משאבים לטובת יצירת אימפקט בשכונה כגון : אגפי העירייה, סטודנטים, עמותות וכיו"ב,  פיתוח וחיזוק עוגנים קהילתיים בשכונות: מתנ"ס לוי אשכול, מתנ"ס גני אביב ומוסדות שכונתיים, ופיתוח מענים לגיל הרך המתמקדים במניעה ושירותים קהילתיים. 

מנכ"ל העירייה אהרון אטיאס, ברך את כל השותפים והודה להם על עבודה מאומצת ומסורה, אשר משפרת את השרות לתושב וממנפת את העיר קדימה.

אורלי דהן, מנהלת האגף לשילוב חברתי ומובילה אופרטיבית של התוכנית, הדגישה כי 'מוטב יחדיו' אינה עוד תוכנית כשאר התוכניות הרבות הקיימות בעיר. "מוטב יחדיו היא תפיסת עולם, היא ההבנה שרק איגום משאבים ושילוב כוחות מאומץ מביא לשינוי הרצוי", אמרה.

בסיכום היום התכבד מנכ"ל אשלים, דר' רמי סולימני אשר ביטא את התרגשותו והוקרתו הרבה לכלל העשייה שהוצגה, וציין את הכח שיש בהון אנושי להניע תהליכים לשינוי, בעבודה של כלל הגופים הפועלים בכל התחומים.קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום