הודעות הדובר
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
הודעות הדובר

פעם בחיים: שבעים שנה ללוד, אוספים שמות ונתונים על וותיקי העיר
חדשות

פעם בחיים: שבעים שנה ללוד, אוספים שמות ונתונים על וותיקי העיר

ראשוני לוד נפגשים למפגש של נוסטלגיה והתרפקות על העבר של העיר.

היוזמה שהחל בה שמיל טנא, לאסוף את תושבי לוד שהגיעו לעיר בשנים 1948 ועד 1950, קורמת עור וגידים.

הצוות שהתאסף סביב שמיל, הם לודאים בהווה ובעבר, והוא שוקד על איסוף שמות ויצירת קשר עם תושבי לוד הוותיקים שמספרם הולך וגדל ממפגש למפגש.

המפגשים של הצוות הנם לכשעצמם מלאי נוסטלגיה וזיכרונות. היעד הסופי של צוות העבודה הנו מפגש שיתקיים בתחילת יולי, במלאת 70 שנה לעיר, שיהווה חלק מאירועי 70 שנה לשחרור העיר שעורכת העיריה במגמה לקשור את הלודאים של העבר ללוד של היום ושל המחר.

חברי הוועדה המכינה מקבצים סיפורים, תמונות ומאתרים אנשים.

אנו פונים ללודאים שיש בידם מסמכים, תמונות, סיפורים ואנקדוטות של התקופה האמורה, להעבירם לחברי הצוות שפרטיהם רשומים מטה.

בנוסף, כל מי שמכיר מבין חבריו, משפחתו, לודאים שהגיעו בראשית ימיה של העיר, שהתגוררו או עודם מתגוררים בעיר, מתבקש להעביר פרטיהם, שם פרטי, שם משפחה היום ובעבר, מען וכיו"ב.

מוזמנים גם לודאים משנתונים מאוחרים יותר שמעוניינים להיות שותפים .

שואל אותו מהיכן אתה – המענה הנו, אני לודאי !!!

 

נא להעביר המידע בדוא"ל

לטנא שמואל tenne_s@inter.net.il   (0524781008)

ד"ר שולי רותם (מידנק) shulyr@walla.com (0506283929) 

ז'אק שיטרית jackilan44@gmail.com (0542542400)

ובני שפר benys1946272@gmail.com (0546690190)

 קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום