שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"מכרזים - עבודות והספקת שירותים וציוד
  הודעה על התקשרות בפטור ממכרז
  הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים של עיריית לוד
   
מכרזי עיריית לוד לשנת 2018
מכרז פומבי מס' 9/2018 – להפעלת בית הארחה ומרכז זהות ומורשת העיר לוד
  מכרז פומבי מס' 9/2018 – תשובות והבהרות
  מכרז 9/18 - הודעה על הארכת מכרז
מכרז פומבי מס' 8/2018 – לאספקה והתקנת מעלית בהיכל התרבות העירוני בלוד
מכרז 8/2018 – מפרט טכני לאספקה והתקנת מעלית
מכרז 8/2018 – תוכניות המעלית
מכרז פומבי מס' 5/2018 – להפעלת 6 מוסדות חינוך על יסודיים בעיר לוד
תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 5/2018 – נספחים ה,ו,ח,ט
מכרז פומבי מס' 4/2018 – לעריכת ביטוחי העירייה
תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 4/2018 – לעריכת ביטוחי העירייה
מכרז פומבי מס' 3/2018 – לאספקת מערכות ממוחשבות לניהול אגף הרווחה עבור עיריית לוד
תשובות והבהרות למכרז פומבי מס' 3/2018 מערכות מיחשוב בתחום רווחה
מכרז פומבי מס' 2/2018 – לאספקת תווי קנייה לעיריית לוד
  הבהרה למכרז פומבי מס' 2/2018 – לאספקת תווי קנייה
  מכרז מס' 2/18 - הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות לאספקת תווי קניה לעיריית לוד
 
 

ארכיון מכרזי עבודות והספקת שירותים - 2017
ארכיון מכרזי עבודות והספקת שירותים - 2016
ארכיון מכרזי עבודות והספקת שירותים - 2015
ארכיון מכרזים ודרושים - 2014
ארכיון מכרזים ודרושים - 2013
ארכיון מכרזים ודרושים - 2012
ארכיון מכרזים ודרושים - 2011
ארכיון מכרזים ודרושים - 2010קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום