איכות הסביבה
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"קרינה סלולארית

 

שידור סלולארי

רשת תקשורת סלולארית היא אחת מתשתיות התקשורת במדינה. רשת תקשורת זו היא אלחוטית ומבוססת על שידור בגלי רדיו. גלים אלקטרומגנטיים אשר מתפשטים ממקור השידור (אנטנה) במרחב, נקלטים על ידי מכשיר טלפון נייד. מכשיר הטלפון הנייד ממיר את הגל האלקטרומגנטי לאותות קול ומאפשר תקשורת. כמו כן מכשיר הטלפון הנייד ממיר את אותות הקול לגל אלקטרומגנטי אשר משודר דרך האנטנה למרחב.


הקמה והפעלה של מוקד שידור סלולארי

מחלקות ההנדסה של חברות הסלולאריות קובעות את מיקום אתרי השידור בכפוף לאישור ופיקוח המשרד להגנת הסביבה. השידורים הסלולאריים בישראל מוגבלים בתחום של קרינה בלתי מייננת - 700 - 2500 מגה הרץ. המשרד להגנת הסביבה בודק ומאשר את הפעלת אתרי השידור בארץ מהיבט בטיחות קרינה ומנפיק היתר קרינה פרטני לכל מוקד שידור.


אופן השידור של האנטנות הוא אופקי (לא לכיוון הקרקע). לכל אנטנה יש טווח מוגבל לשידור ולקליטה ולכן מתכנני רשת תקשורת סלולארית מחלקים את המרחב הגיאוגרפי אותו מעוניינים לכסות לתאי שטח (באנגלית Cell ומכאן נגזר השם "תקשורת סלולארית"). בכל תא שטח מקימים אנטנה שמספקת שירות לאותם המשתמשים בתקשורת סלולארית שנמצאים בקרבתה, במרחק מספיק לקליטה ולשידור.

 

כל מפעיל התקשורת הסלולארית מקים רשת אתרי שידור כדי להגיע לכיסוי שטח אופטימלי. אתר שידור (תחנת שידור, מוקד שידור, משדר, אנטנה) מיועד לקליטה ולשידור של אותות בתחום גלי רדיו. כל אתר שידור מכסה תחום גיאוגרפי הנקבע על-פי הנתונים הטכניים של האנטנה (גובה, כיוון הספק וכד'). הגובה הוא אחד הגורמים הקובעים את טווח הכיסוי של המשדר.


ככל שהאנטנה גבוהה יותר וככל שעוצמת השידור שלה גדולה יותר, כך היא מכסה תחום גיאוגרפי רחב יותר. כמו כן לכל אנטנה יש קיבולת מקסימאליות של שיחות היכולות להתבצע באמצעותה בו זמנית. ככל שעולה מספר המשתמשים בטלפונים סלולאריים באזור מסוים, עולה מספר האנטנות הנדרש לאספקת התקשורת. לכן טכנולוגיה של תקשורת סלולארית מחייבת מספר של אתרי שידור בהתאם למספר המשתמשים ובהתאם ומיקומם באזור.


קישורים למידע נוסף:

 
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום