בחירות 2018
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"בחירות 2018
הודעת מנהל הבחירות בדבר פסילת מועמד
הדרכות חברי ועדת קלפי
הודעת בחירות - רשימת קלפיות, סיעות ומועמדים
הודעה בדבר הצבעת מוגבלי ניידות
חוזר המפקחת הארצית על הבחירות - הגשת רשימות מועמדים והצעות מועמד
מצגת הדרכה להגשת רשימות
רשימת הכינויים והאותיות של סיעות הכנסת
בחירות לרשויות 2018 - אתר משרד הפנים
הודעת בחירות מספר 1 בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים וכן בדבר התקשרות בין רשימות מועמדים
הודעת בחירות מספר 1 בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים וכן בדבר התקשרות בין רשימות מועמדים
טופס הרשמה למזכיר קלפי
לומדת הכשרה למזכירי ועדת קלפי בבחירות לרשויות המקומיות
דרכי טיפול בנושאי תעמולת בחירות
הסכמים קואליציוניים
הסכם בין סיעת הליכוד לבין סיעת לוד אחת
הסכם בין סיעת הבית היהודי לבין סיעת הכל לתושב
הסכם קואליציוני בין סיעת אלנידא אללידאויה לבין סיעת אל נאדהדה
הסכם קואליציוני בין סיעת "הליכוד" לבין סיעת "הבית היהודי"
הסכם קואליציוני בין סיעת "הליכוד" לבין סיעת "לוד ביתנו"קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום