נושאים ברשות
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"
המועצה הלאומית למניעת תאונות

נושאים ברשות > קהילה והתנדבות

כתובת: אגף החינוך  כיכר קומנדו 

טלפון:

מנהל: מר עמי טרבלסי

 

מטרות :

· הורדת הקטל בדרכים באמצעי הסברה שונים המכוונים לנהגים.

פעילות:

· מבצעי הסברה בבתי ספר יסודיים.

· פעולות הדרכה והסברה להגברת המודעות לנהיגה נכונה.קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום