שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"Untitled Document
רישוי עסקים

תפקידי מחלקת רישוי עסקים

כתובת:
כיכר קומנדו 1, ת.ד. 401 לוד, מיקוד: 71270
טלפון:
08-9279930 פקס: 08-9279726
קבלת קהל:
א' - ה' בין השעות 07:30-15:30


 • מח' רישוי עסקים אחראית על ניהול כל נושא רישוי עסקים טעוני רישוי על פי
  חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968, המגדיר במפורש את העסקים אשר לגביהם חל החוק.
  (לעיון בחוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968 – לחץ כאן!)

 • המחלקה עוסקת בהדרכה, מסירת מידע לאזרחים המעונינים לפתוח עסקים בעיר וכן אחראית על הפיקוח התברואתי בעסקים.

 • המחלקה אחראית על הפעלת תהליך הרישוי.
  תהליך לקבלת רשיון עסק הינו תהליך מתמשך, מאחר והוצאת רשיון העסק מתבצעת רק לאחר קבלת אישורם והסכמתם של הגורמים נותני האישור על פי סוג העסק: משרד הבריאות, משטרה, איכות הסביבה, כיבוי אש, משרד החקלאות ומשרד העבודה. מתן אישור הגורמים מותנה בביצוע דרישותיהם והתאמת העסק המבוקש לתקנות ולדרישות.

 • אזרח המבקש לפתוח עסק, מומלץ לפני חתימת חוזה לפנות למח' רישוי עסקים על מנת לבדוק תנאים מוקדמים לפתיחת העסק, כדלקמן: אישור פתיחת עסק על פי תוכנית בניין ערים, גודלו של העסק, כתובתו המדוייקת וכן מידע על עסקים קודמים אשר נוהלו במקום העסק המבוקש.

 • מדינת ישראל מעודדת מטבע הדברים פיתוח וקיום עסקים למען כלכלת ורווחת תושביה. במקביל מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב.

  לשם כך נחקק חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968, שהוא אחד החוקים החשובים לאזרחי המדינה שנועד להבטיח איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים, למנוע סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות, לקיים בטיחות של הנמצאים במקום העסק או סביבתו, למנוע סכנת הדבקות במחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות, להבטיח בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים והבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשרותי כבאות אש.

חשוב שתדע, התהליך לקבלת רשיון עסק עלול להמשך זמן רב, מאחר והדבר תלוי בהכנת והגשת מסמכים וטפסים שונים כגון תוכניות רשיון עסק , קבלת אישורים והסכמתם של מספר גורמים, לאחר שהעסק עומד בתנאים שנקבעו על ידם. יחד עם זאת המחוקק הגביל את נתוני האישורים בזמנים קצובים שפורטו
בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס"א - 2000 לעיון בתקנות לחץ כאן!

קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום