שירות לתושב
"גלעד לזכרם"
"פסג"ה"
"שורשים"Untitled Document
רישוי עסקים

הגורמים המאשרים רישוי עסק

קיימים מספר גורמים שבעלי עסקים טעוני רישוי חייבים לקבל אישורם לקיום העסק. גורמים אלה, שיפורטו בהמשך, רשאים להתנות את אישורם בתנאים מיוחדים ותנאים נוספים בהתאם לחוק.


רשות הרישוי
– בכל רשות מקומית קיימת "רשות רישוי" שבסמכותה להוציא רשיון לעסק. בראש רשות הרישוי עומד ראש הראשות המקומית אלא אם הוא האציל מסמכותו לאחר לפעול מטעמו.

 

גורמי רישוי – גורמים ברשות המקומית שהסכמתם מותנית בתנאים ודרישות מקצועיות ספציפיות, נדרשת לצורך קבלת הרשיון כגון: יחידת הנדסה/וועדה לתכנון ובניה, איכות הסביבה, פיקוח עירוני, מים ביוב, תברואה.

 

נותני אישור – גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה שהוסמכו ע"י השרים הנוגעים בדבר לתת אישור מטעמם לרשיון והם: משרד הבריאות, משטרה, משרד העבודה, המשרד לאיכות הסביבה, משרד החקלאות וכל זאת בהתאם לסוגו של העסק.

 

גורמים נוספים – גורמים מקצועיים נוספים הנותנים אישור לרשות הרישוי כגון: שירותי כבאות אש ויחידות הסביבתיות לאיכות הסביבה אשר גם הם מהווים גורמים מאשרים עבור רשות הרישוי.

 

גורמים אחרים (עפ"י חיקוק אחר) – התניה של רשיון העסק באישור מוקדם של גורמים ממשלתיים אחרים שאינם חלק מנותני האישור המצוינים לעיל לדוגמא: קבלת רשיון עסק למוסך מותנה בקבלה מוקדמת של רשיון מקצועי למוסך מטעם משרד התחבורה.
קידום אתרים
בניית אתרים: תבונה-מילניום