שירותים
בקליק

שירותים בקליק

שיבוץ וערר

הגשת ערר 

 

הודעת שיבוץ תשלח עד ל - 30.06.2020 חלוקת הילדים ושיבוצם לכיתת הגן נעשית ע“י גורמים מקצועיים. אם אינכם שבעי רצון מהשיבוץ, עומדת בפניכם זכות הערר מיום קבלת ההודעה ועד 15.07.2020 ועדת הערר תידון בין היתר בהתאם לקריטריונים האלו: זרם חינוכי, גיל הילד, קירבה גיאוגרפית, סיבות אישיות, משפחתיות או רפואיות חריגות בליווי אסמכתאות - על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש. אגף החינוך ומח‘ גני ילדים יעשו כל שניתן כדי להיענות לבקשתכם. יחד עם זאת, אין הרשות מתחייבת לשבץ את ילדיכם למסגרת המבוקשת. הודעה על החלטת ועדת ערר תימסר עד ליום 30.07.2020.

 

הורה המבקש לערער על שיבוץ ילדיו, יכול להגיש: שיבוץ ובקשה לערר 

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close