שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר

מועצת העיר ה-14

פרוטוקול מספר 16 מישיבת מועצת העיר מיום 27.10.20
פרוטוקול מספר 15 מישיבת מועצת העיר מיום 07.07.20
פרוטוקול מספר 14 מישיבת מועצת העיר מיום 05.05.20
פרוטוקול מספר 13 מישיבת מועצת העיר מיום 04.02.20
פרוטוקול מספר 12 מישיבת מועצת העיר מיום 17.12.19
פרוטוקול מספר 11 מישיבת מועצת העיר מיום 04.11.19
פרוטוקול מספר 10 מישיבת מועצת העיר מיום 10.9.19
פרוטוקול מספר 9 מישיבת מועצת העיר מיום 6.8.19
פרוטוקול מספר 8 מישיבת מועצת העיר מיום 18.6.19
פרוטוקול מספר 7 מישיבת מועצת העיר מיום 2.4.19
פרוטוקול מספר 6 מישיבת מועצת העיר מיום 5.3.19
פרוטוקול מספר 5 מישיבת מועצת העיר מיום 5.3.19
פרוטוקול מספר 4 מישיבת מועצת העיר מיום 29.1.19
פרוטוקול מספר 4 (1) מישיבת מועצת העיר מיום 01.01.19
פרוטוקול מספר 3 מישיבת מועצת העיר מיום 01.01.19
פרוטוקול מספר 2 מישיבת מועצת העיר מיום 26.11.18

מועצת העיר ה-13

פרוטוקול מספר 8 מישיבת מועצת העיר מיום 26.8.18
פרוטוקול מספר 6 מישיבת מועצת העיר מיום 2.7.18
פרוטוקול מספר 5 מישיבת מועצת העיר מיום 4.6.18
פרוטוקול מספר 4 מישיבת מועצת העיר מיום 7.5.18
פרוטוקול מספר 4 מישיבת מועצת העיר מיום 7.5.18
פרוטוקול מספר 2 מישיבת מועצת העיר מיום 5.3.18
פרוטוקול מספר 1 מישיבת מועצת העיר מיום 31.12.17

ארכיון

פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2017
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2016
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2015
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2014
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2013
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2012
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2011
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2010
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2009
פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2008

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close