שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר - 2012

פרוטוקול מספר 24 מישיבת מועצת העיר מיום 23.12.12

פרוטוקול מספר 23 מישיבת מועצת העיר מיום 23.12.12

פרוטוקול מספר 22 מישיבת מועצת העיר מיום 4.12.12

פרוטוקול מספר 20 מישיבת מועצת העיר מיום 28.11.12

פרוטוקול מספר 19 מישיבת מועצת העיר מיום 16.10.12

פרוטוקול מספר 18 מישיבת מועצת העיר מיום 16.10.12

פרוטוקול מספר 17 מישיבת מועצת העיר מיום 16.10.12

פרוטוקול מספר 16 מישיבת מועצת העיר מיום 3.9.12

פרוטוקול מספר 15 מישיבת מועצת העיר מיום 3.9.12

פרוטוקול מספר 14 מישיבת מועצת העיר מיום 1.8.12

פרוטוקול מספר 13 מישיבת מועצת העיר מיום 1.8.12

פרוטוקול מספר 12 מישיבת מועצת העיר מיום 2.7.12

פרוטוקול מספר 11 מישיבת מועצת העיר מיום 2.7.12

פרוטוקול מספר 10 מישיבת מועצת העיר מיום 4.6.12

פרוטוקול מספר 9 מישיבת מועצת העיר מיום 24.5.12

פרוטוקול מספר 8 מישיבת מועצת העיר מיום 24.5.12

פרוטוקול מספר 7 מישיבת מועצת העיר מיום 1.5.12

פרוטוקול מספר 6 מישיבת מועצת העיר מיום 1.5.12

פרוטוקול מספר 5 מישיבת מועצת העיר מיום 2.4.12

פרוטוקול מספר 4 מישיבת מועצת העיר מיום 4.3.12

פרוטוקול מספר 3 מישיבת מועצת העיר מיום 4.3.12

פרוטוקול מספר 2 מישיבת מועצת העיר מיום 6.2.12

פרוטוקול מספר 1 מישיבת מועצת העיר מיום 19.1.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close