שירותים
בקליק

שירותים בקליק

פרוטוקולים

פרוטוקולים מישיבות מועצת העיר

פרוטוקולים מישיבות הועדה לתכנון ובנייה

פרוטוקולים ועדת תמיכות

פרוטוקול תבחינים לתמיכות 2021
פרוטוקול ועדת תמיכות 16.2.2020 - עמותות ספורט
פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 - ביה"כ הודי
פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 - פטור מתשלום ארנונה
פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 - עמותות חינוך חתום
פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 - דת חתום
פרוטוקול ועדת תמיכות דצמבר 2019 - חתום
פרוטוקול ועדת תמיכות 2020 - חתום מעודכן ספורט
פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 - חתום
פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 - עמותות רווחה
פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 - קהילה חתום
פרוטוקול ועדת תמיכות 2020 - רווחה גשר חינוכי ואליעד
פרוטוקול ועדת תמיכות 2020 - תבחינים
פרוטוקולים ועדת תמיכות 2020 - רווחה, קהילה, חינוך, תנועות נוער ועמותות ספורט
פרוטוקול ועדת תמיכות 2018 - ספורט חתום 
פרוטוקול ועדת תמיכות 2016 - ספורט
פרוטוקול ועדת תמיכות 2016 - רווחה
פרוטוקול ועדת תמיכות 2016- השלמות ודת
פרוטוקול ועדת תמיכות 2016- חינוך סופי
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית 2016 – תבחינים
פרוטוקול ועדת תמיכות 2016 - חלוקה לעמותות
פרוטוקול ועדת תמיכות 2016 – חינוך
המלצות לתמיכה 2017 - אגף הרווחה
פרוטוקול ועדת תמיכות 2017 - בני לוד
פרוטוקול ועדת תמיכות 2017 – ספורט
פרוטוקול ועדת תמיכות 2017 - עמותות חינוך
פרוטוקול ועדת תמיכות 2017 - עמותות רווחה

החלטות ועדת ערר

פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 29/15 מיום 23.12.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים מס' 11/18 ו- 5/19 מיום 23.12.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים מס' 38/18 ו- 16/19 מיום 23.12.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 46/17 מיום 23.12.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים מס' 10/16, 2/19 ו- 7/17 מיום 28.10.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים מס' 33/16 מיום 28.10.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים מס' 40/17 ו- 20/16 מיום 28.10.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים מס' 2/16 ו- 6/17 מיום 28.10.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 35/17 מיום 16.9.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 10/19 מיום 16.9.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים מס' 59/13 ו- 59/14 מיום 16.9.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 12/19 מיום 16.9.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 38/18 מיום 29.7.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 37/18 מיום 29.7.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 36/17 מיום 6.5.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 35/18 מיום 6.5.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 11/16 מיום 6.5.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 2/18 מיום 6.5.19
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים מס' 76 (ישן), 24/15 ו- 16/16, 5/17 ו- 5/18 מיום 10.12.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים חי בשפע ואחרים מס' 20 (ישן), 31/17 ו- 7/18 מיום 10.12.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים מס' 45/17, 38/17, 12/18 מיום 15.10.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים מס' 38/17, 12/18 מיום 15.10.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים מס' 13/15, 17-18/16, ו- 19/17 מיום 15.10.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים מס' 5/15, 72 מיום 15.10.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 31 מיום 11.6.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים מס' 2/17, 36/16 מיום 11.6.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים מס' 8/17, 13/16 מיום 11.6.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 61 מיום 16.4.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 1/17 מיום 16.4.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 64 מיום 26.3.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 9 מיום 26.3.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 55-17 מיום 7.3.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 22-17 מיום 7.3.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 20-17 מיום 7.3.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 8 מיום 7.3.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים מס' 2/15, 21/16, 39/17 מיום 7.3.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 17 מיום 8.1.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 9/16 מיום 8.1.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים מס' 1/16, 1/16 א, 26/17 מיום 8.1.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - עררים מס' 27/15, 14/16, 25/17 מיום 8.1.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 26/17 - 44/17 מיום 15.1.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 21/17 מיום 15.1.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 20/17 מיום 15.1.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 3/17 מיום 15.1.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 39/16 מיום 15.1.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 30/16 מיום 15.1.18
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 53 מיום 22.11.17
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 23/17 מיום 22.11.17
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' (1)8 מיום 22.11.17
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 8 מיום 22.11.17
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 38 מיום 30.10.17
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 21 מיום 30.10.17
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 12 מיום 30.10.17
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה - ערר מס' 11 מיום 30.10.17
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה – ערר מס' 67 מיום 24.10.17
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה – ערר מס' 66 מיום 24.10.17
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה – ערר מס' 65 מיום 24.10.17
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה – ערר מס' 26 מיום 24.10.17
פרוטוקול ועדת ערר לענייני ארנונה – ערר מס' 2 מיום 24.10.17
פרוטוקול ועדת ערר שליד עירית לוד מיום 28.02.2016 על שם הליכוד
פרוטוקול ועדת ערר שליד עיריית לוד מיום 28.2.2016 על שם חראנבה סועד
פרוטוקול ועדת ערר שליד עיריית לוד מיום 28.2.2016 על שם אבו צעלוק
פרוטוקול ועדת ערר שליד עיריית לוד מיום 28.2.16 על שם סעיד אלנקיב
פרוטוקול ועדת ערר שליד עיריית לוד מיום 28.02.2016 על שם מירס תקשורת
פרוטוקול ועדת ערר שליד עירית לוד מיום 8.11.2015 על שם רונית וייסמן
פרוטוקול ועדת ערר שליד עיריית לוד מיום 8.11.2015 על שם אל צאנע עבדול
פרוטוקול ועדת ערר שליד עיריית לוד מיום 8.11.2015 על שם רונית וייסמן ב'
פרוטוקול ועדת ערר שליד עיריית לוד מיום 8.11.2015 על שם סופר פארם
פרוטוקול ועדת ערר שליד עיריית לוד מיום 8.11.2015 על שם קרל ברג
פרוטוקול ועדת ערר שליד עיריית לוד מיום 8.11.2015 על שם נכסי יוספה
פרוטוקול ועדת ערר שליד עיריית לוד מיום 08.11.2015 על שם יניב יוספוב
פרוטוקול ועדת ערר שליד עיריית לוד מיום 08.11.2015 על שם אלמוגי יזמות
פרוטוקול ועדת ערר שליד עירית לוד מיום 10.06.2015 על שם יניב יוספוב
פרוטוקול ועדת ערר שליד עירית לוד מיום 10.06.2015 על שם אסמעאיל אבו גנאם
פרוטוקול ועדת ערר שליד עירית לוד מיום 10.06.15 על שם אל צאנע עבדול רחמן
פרוטוקול ועדת ערר שליד עיריית לוד מיום 10.06.2015 עש אזברגה עבדול מנעם
פרוטוקול ועדת ערר שליד עירית לוד מיום 22.02.2015 על שם מרים דסטוק
פרוטוקול ועדת ערר שליד עירית לוד מיום 22.02.2015 על שם אלמוגי בניה יזמות
פרוטוקול ועדת ערר שליד עירית לוד מיום 22.02.2015 אתר אל טכנולוגיות
פרוטוקול ועדת ערר שליד עירית לוד מיום 22.2.2015 על שם אברהים אבו צעלוק
פרוטוקול ועדת ערר שליד עירית לוד מיום 22.02.2015 על שם יעקב גנוד
פרוטוקול ועדת ערר שליד עירית לוד מיום 26.10.2014 על שם אלון גנסין
פרוטוקול ועדת ערר שליד עירית לוד מיום 26.10.2014 על שם אבו ריאש אחמד
פרוטוקול ועדת ערר שליד עירית לוד מיום 26.10.14 על שם מראחלה רודא
פרוטוקול ועדת ערר שליד עירית לוד מיום 23.10.2014 על שם משפחת גיאת
פרוטוקול ועדת ערר שליד עירית לוד מיום 23.10.2014 על שם אטדגי שלמה
פרוטוקול ועדת ערר שליד עיריית לוד מיום 23.10.14 על שם שילב שסק

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close