שירותים
בקליק

שירותים בקליק

טפסים

בקשה לחוות דעת מיקדמית לרשיון עסק 

בקשה לרשיון עסק 

אישור הגשת בקשה לרשיון עסק 

פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכל

טופס לבדיקת בתי אוכל 

טופס לבדיקת עסק של מספרה / מכון יופי וקוסמטיקה 

טופס לבדיקת עסק לממכר מזון 

טופס לבדיקת עסק שאינו עסק מזון 

בקשה להיתר לילה 

בקשה לרשיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 

הודעה על עזיבה / סגירת עסק 

הצהרת "בעל מקצוע מוסמך" 

טופס הגשת השגה 

ייפוי כח 

 

לנוחיותכם פרטי קשר של הגורמים הקשורים לעסקים:

מחלקת רישוי עסקים – טל' : 08-9279930

מחלקת פיקוח עירוני – טל' : 08-9279940 

היחידה לאיכות הסביבה – טל' : 08-9279642

השרות הוטרינרי – טל' : 08-9279934 

אגף ההנדסה, מחלקת רישוי בנייה - טל' : 08-9279917

מחלקת פיקוח על הבניה - טל' : 08-9279925

מחלקת תכנון הבניה, 08-9279979

מחלקת מיסים וגביה – טל' 08-9279615  

גורמי חוץ :

לשכת הבריאות רמלה- טל' : 08-9181210

שרות המזון בלשכת הבריאות רמלה , טל' : 08-9777808

משטרת לוד, טל' :  9782462 – 08

שרותי כיבוי אש, טל'  : 08-6839916, 102 

משרד העבודה טל' : 03-7347239

משרד להגנת הסביבה, מחוז מרכז רמלה, טל': 08-9788832

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

close