עובדי היחידה

שם ומשפחה

תפקיד

כתובת מייל

טלפון

דני טנדלר

רכז אכיפה סביבתי

dannyt@lod.muni.il

08-9276148

אושרת רז

מתכננת סביבתית

oshratr@lod.muni.il

08-6986150

נועה הולצבלט

רכזת פסולת ומחזור

noah@lod.muni.il 

08-9276147

שירה שנק

רכזת חינוך סביבתי

 ShiraSh@lod.muni.il

 08-9279948

דן סטרניק

רכז תעשיות ואיכות הסביבה 

dans@lod.muni.il

 08-9279667

היחידה לאיכות הסביבה, באגף התפעול בעיריית לוד פועלת למתן הנחיות ופיקוח בנושאי סביבה ולהטמעת ערכי קיימות בקהילה ובמוסדות החינוך. היחידה עובדת בשיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים לרבות המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות שכנות, תאגיד המים, רשות הניקוז, משטרת ישראל, כיבוי והצלה, מוסדות ציבור ועוד.

 • יו"ר ועדת איכות הסביבה – מר רפי יקותיאל
 • מחזיקת תיק איכות הסביבה –  גב' פידא שחאדה

חזון היחידה

 1. צמצום סיכונים סביבתיים בעיר לוד ופעילות לשיקום במקרים של מפגעים סביבתיים.
 2. העלאת מודעות והסברה לתושבים בנושאי קיימות, מחזור והפרדת פסולת במקור.
 3. הסברה, חינוך סביבתי ושילוב הקהילה בפרויקטים סביבתיים.
 4. שילוב ערכים סביבתיים בפרויקטים עתידיים בעיר.
 5. הנגשת מידע סביבתי לתושבי העיר.

נושאים בטיפול היחידה הסביבתית

 • תעשיות - פיקוח ובקרה על תעשיות בנושאים של פליטות אוויר, שפכים תעשייתיים, פסולת תעשייתית ופסולת רעילה.
  בקרה על רישיונות אחזקת חומ"ס, היתרי פליטה.
 • תכנון סביבתי – התכנון הסביבתי משולב ומעורב בכל תהליכי התכנון המקודמים בעירייה, החדרת השיקולים הסביבתיים בכל תוכנית שמקודמת, קידומם נושאי הבנייה הירוקה בעיר.
 • אכיפה - טיפול במפגעים סביבתיים כגון: מטרדי רעש, קרינה, זיהום אויר, ריח, שריפות והשלכת פסולת בשטחים פתוחים.
 • מחזור ופסולת - טיפול סביבתי בפסולת ופעילויות להפחתת הפסולת במקור לזרמים שונים, לרבות יישום חוק האריזות והעלאת אחוזי המחזור בעיר לוד.
 • רישוי עסקים - טיפול בנושא רישוי עסקים ומתן הנחיות סביבתיות מול בית העסק תוך טיפול עוכב ואכיפה אל מול העסקים שאינם עומדים בהנחיות הסביבתיות.
 • חינוך סביבתי - ייזום והובלת תוכניות חינוך סביבתי בקהילה ובמוסדות החינוך והעירייה, הקמת מרכזי חינוך והסברה, המיועדים לשימוש מערכת החינוך והציבור הרחב והפעלת גינות קהילתיות.
 • חירום - טיפול והיערכות לאירועי חומרים מסוכנים, רעידות אדמה, מלחמה וכו'.
 • ועדות איכות סביבה – הצגת פעילות היחידה הסביבתית ב- 4 ועדות איכות סביבה בשנה, בשיתוף ראש העיר וחברי מועצה.
 • ריכוז ופרסום נתונים סביבתיים עדכניים לציבור.
 • עריכת אירועים סביבתיים שונים לאורך השנה- כמו ימי ניקיון, פעילויות בסוכות ובטו בשבט ועוד.
עדן שמעון
מנהל היחידה לאיכות סביבה
08-9279642

פניות תושבים בנושאי סביבה מועברות ליחידה לאיכות הסביבה באמצעות פניה ל - מוקד העירוני בעיריית לוד, בטלפון 106 או 08-9279900.