עיריית לוד בשיתוף המשרד להגנת הסביבה מזמינים קבוצות להציע יוזמות בתחומי הסביבה והקהילה בלוד
הקבוצות הזוכות, יזכו למענק כספי למימוש היוזמה והפרויקט שהגישו במהלך 2020-21

תנאי סף להגשת היוזמות:

  • היוזמה תוגש על ידי קבוצה שקיימת יותר מ-3 שנים
  • יוזמה חדשה שלא תוקצבה בעבר על ידי העירייה
  • על היוזמה לכלול היבטים פיזיים וקהילתיים מתחומי הסביבה והקיימות

כל קבוצה מגישה חייבת לתאם פגישת ייעוץ עם שירה שנק, רכזת חינוך סביבתי, לפני הגשת טפסי הבקשה.

את הבקשות נא לשלוח ליחידה לאיכות סביבה עד ל- 13 לאוגוסט 2020 לדוא״ל:  shirash@lod.muni.il

על כל קבוצה לעיין בחומרים הנלווים הבאים:

רק פניות שעומדות בתנאי הסף תועברנה לשיפוט הוועדה.

עדן שמעון
מנהל היחידה לאיכות סביבה
08-9279642