נתונים של 2021 (משקל לפי טון)

 • קרטון 2,239.8
 • בקבוקים 48.44
 • אריזות (פח כתום) 81.02
 • נייר עיתון + נייר לבן 467.87
 • אריזות זכוכית 17.64
 • טקסטיל 31.298
 • אלקטרונית 7.63

נתונים של 2020 (משקל לפי טון)

 • קרטון 201.92
 • בקבוקים 52.01
 • אריזות (פח כתום) 86.67
 • נייר מרחבי העיר 96.72,  נייר במשרדי העירייה 5.13
 • אריזות זכוכית 18.35
 • טקסטיל 7.49
 • אלקטרונית 2.71