פורסם: ק"ת 3580, תשל"ו (26.8.1976), עמ' 2476

 

בהתאם לסעיף 262(א) לפקודת העיריות, אני מודיע כי מועצת עיריית לוד אימצה את חוק עזר לדוגמה לעיריות (ניקוי מדרכות), תשל"ד-1974.

 

כ"ט בסיוון תשל"ו (27 ביוני 1976)

 

 

                                                                                    יוסף בורג

                                                                                    שר הפנים