מחלקת הנכסים באגף הגזברות של עיריית לוד ממונה על הטיפול בתחומים הבאים

 • ניהול ספר הנכסים העירוני.
 • ניהול הנדל"ן של העירייה לרבות קרקעות , מבני ציבור, חינוך ,משרדים , וכו'.
 • ייצוג העירייה בהליכי הסדר המקרקעין .
 • טיפול בהפקעות- רכישת קרקעות לצרכי ציבור על פי חוק התכנון והבניה לחוק המקרקעין, המתבססות על תכניות בנין עיר בתוקף ובתכנון.
 • טיפול ברישום זכויות העירייה ורישום הקרקעות בלשכת רשם המקרקעין ורשות מקרקעי ישראל.
 • בדיקת תכניות בניין עיר במטרה להבטיח את זכויות הציבור במסגרת ההפרשות הנדרשות לצרכיי ציבור.
 • ניהול ההתקשרויות החוזיות של הרשות בכל הקשור לנכסים עירוניים השכרה ,שכירות, מכירה ורכישה, חכירה והחכרה, הסדרי פינויים.
 • גבייה/תשלום שכירויות, תשלומי חשמל ומים מגורמים חיצוניים.
 • פיקוח על השימוש בנכסים והוצאות שוטפות למול חברת חשמל, מי לוד וכו'.
 • ריכוז בקשות להקצאת קרקעות/ מבנים לצרכי ציבור אל מול ועדת ההקצאות העירונית, מליאת המועצה.
 • הכנה ועדכון ספר ההקצאות על פי נוהל הקצאות מקרקעין.
 • פיקוח על השימוש בנכסים שהוקצו.

ניתן לעיין בספר ההקצאות – במחלקת נכסים באגף הגזברות בעיריית לוד

לשרותכם:

החלטות ועדת הקצאות